kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
CENGIZ BAYIR


İçtihat Metni

Cengiz BAYIR

2. DAİRE

tarafından Türkiye aleyhine yapılan 34499/03 no'lu başvuru

NİHAİ KARAR
(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:18 Mart 2008

OLAYLAR

Cengiz Bayır adlı başvuran 1973 doğumlu Türk vatandaşıdır ve İstanbul'da yaşamaktadır. AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından Metin Filorinali tarafından temsil edilmiştir. Dava olayları, başvuranca sunulduğu şekliyle şöyle özetlenebilir:

Başvuran 4 Nisan 1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. 15 Nisan 1996 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakim huzuruna çıkarılmış, hakim tutuklanmasına karar vermiştir.

6 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul DGM savcısı, hakkında bir iddianame hazırlayarak başvuranı diğer suçların yanında yasadışı örgüt üyeliği ile itham etmiştir. Başvuran hakkında yürütülen yargılama halen devam etmektedir.

ŞİKÂYET

Başvuran, hakkında yürütülen yargılamanın AİHS'nin 6/1 maddesinde öngörülen makul süre şartına uymamasından şikâyetçi olmuştur.

HUKUK

Mahkeme, Hükümetin temsilcisinden aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurunun dostane çözümünü teminen başvurana 3,500 (üç bin beş yüz) Euro [2,700 (iki bin yedi yüz) Euro manevi tazminat ve 800 (sekiz yüz) Euro yargılama masraf ve gideri olmak üzere] ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim.

Bu meblağ, uygulanabilecek tüm vergilerden muaf olarak, ödeme günü geçerli kur üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 37/1. maddesi uyarınca, Mahkeme'nin kararı tebliğinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Meblağın belirtilen üç aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda, Hükümet, ödeme gerçekleşinceye kadar, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Ödeme, davanın nihai olarak karara bağlanmasını sağlayacaktır."

Mahkeme, başvuran imzalı aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurunun dostane çözümünü teminen başvurana 3,500 (üç bin beş yüz) Euro [2,700 (iki bin yedi yüz) Euro manevi tazminat ve 800 (sekiz yüz) Euro yargılama masraf ve gideri olmak üzere] ödemeyi teklif ettiğini bildiririm.

Bu meblağ, uygulanabilecek tüm vergilerden muaf olarak, ödeme günü geçerli kur üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 37/1. maddesi uyarınca, Mahkeme'nin kararı tebliğinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Meblağın belirtilen üç aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda, Hükümet, ödeme gerçekleşinceye kadar, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre basit faiz ödemeyi taahhüt eder."

Teklifi kabul eder ve söz konusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye aleyhindeki iddialardan vazgeçerim. Bu şekilde, davanın nihai olarak karara bağlandığını bildiririm."
AİHM, taraflar arasında varılan dostane çözümü dikkate alır. Çözümün, AİHS ve Protokollerinde öngörülen insan haklarına saygı temeline dayandığı hususunda tatmin olmuş ve başvurunun incelenmesinin devamını haklı çıkaracak kamu yararına ilişkin bir neden tespit etmemiştir (AİHS'nin in fine 37/1. maddesi). Dolayısıyla, AİHS'nin 29/3. maddesinin davaya uygulanmasına devam edilmemesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygundur.

Yukarıdaki gerekçelere dayalı olarak, AİHM oy çokluğuyla,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA