kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
RAMAZAN ALTINTAŞ VE DIĞERLERI- TÜRKİYE DAVASI


İçtihat Metni

Ramazan ALTINTAŞ ve diğerleri- TÜRKİYE DAVASI

(Başvuru no:61734/00, 61735/00, 61749/00, 61755/00,
61761/00, 62629/00 ve 62638/00)

KARAR TARİHİ:6 Mart 2007

KARAR ÇEVİRİSİ

OLAYLAR

Ek'te isimleri yer alan başvuranlar Türk vatandaşıdır. Başvuranlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Afyon Barosu avukatlarından E.Erkan tarafından temsil edilmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar'da meydana gelen depremin ardından, bölgenin yeniden iskana açılması amacıyla başvuranlara ait taşınmazları kamulaştırmıştır. İdare başvuranlara kamulaştırma bedeli ödemiştir.

İdare tarafından ödenen tutarda anlaşmazlık doğması üzerine başvuranlar, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kamulaştırma bedelinin arttırılması talebiyle başvuruda bulunmuşlardır.

İdare ek kamulaştırma bedellerini, birincisi 19 Nisan 1999 ve ikincisi 19 Temmuz 1999 tarihinde olmak üzere iki taksitte ödemiştir.

Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru tarihi, Yargıtay tarafından verilen kararların tarihi, gecikme faizlerinin hesap başlangıç tarihleri, ulusal mahkemeler tarafından tespit edilen ek kamulaştırma bedelleri ve İdare tarafından gecikme faizi ile birlikte ödenen ek kamulaştırma bedelleri işbu kararın Ek'inde yer almaktadır.

ŞİKAYETLER

Mevcut davada başvuranlar, Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizleri nedeniyle İdare tarafından gecikmeli olarak ödenen ek kamulaştırma bedellerinin değer kaybettiğinden şikayetçi olmakta ve Ek 1 No'lu Protokol'ün 1. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedirler.

HUKUK AÇISINDAN

AİHM, olaylara ve esasa ilişkin ortaya çıkan soruların benzerliğini dikkate alarak İç tüzüğün 42 § 1. maddesi uyarınca başvuruların birleştirilmesine karar vermiştir.

A. 61735/00, 61 755/00, 61761/00, 62629/00 ve 62638/00 numaralı başvurular

AİHM, bu başvurularla ilgili olarak Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan ve yukarıda numaraları yer alan başvuruların dostane çözüme kavuşturulması amacıyla karşılıksız olarak, Mehmet Eren ve Nazmiye Eren'e (başvuru no: 61735/00) 2.319 (iki bin üç yüz on dokuz) Amerikan Doları, Mehmet Özkan'a (başvuru no: 61755/00) 2.388 (iki bin üç yüz seksen sekiz) Amerikan Doları, Bayram Özsoy'a (başvuru no: 61761/00) 569 (beş yüz altmış dokuz) Amerikan Doları, Zeki Arısoy'a (başvuru no: 62629/00) 1.779 (bin yedi yüz yetmiş dokuz) Amerikan Doları ve Türkan Babacan'a (başvuru no: 62638/00) 395 (üç yüz doksan beş) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini beyan ederim.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davaların nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

Hükümet'in beyanından önce AİHM, başvuranların avukatı tarafından izleyen beyanı almıştır:

"AİHM'de görülmekte olan ve yukarıda numaraları yer alan başvuruların dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Türk Hükümeti'nin, Mehmet Eren ve Nazmiye Eren'e (başvuru no: 61735/00) 2.319 (iki bin üç yüz on dokuz) Amerikan Doları, Mehmet Özkan'a (başvuru no: 61755/00) 2.388 (iki bin üç yüz seksen sekiz) Amerikan Doları, Bayram Özsoy'a (başvuru no: 61761/00) 569 (beş yüz altmış dokuz) Amerikan Doları, Zeki Arısoy'a (başvuru no: 62629/00) 1.779 (bin yedi yüz yetmiş dokuz) Amerikan Doları ve Türkan Babacan'a (başvuru no: 62638/00) 395 (üç yüz doksan beş) Amerikan Dolar tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerimizden vazgeçmekteyiz. Davaların nihai çözüme kavuşturulduğunu beyan ederiz."

B. 61734/00 numaralı başvuru

AİHM, bu başvuru ile ilgili olarak Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan ve yukarıda numarası yer alan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması amacıyla karşılıksız olarak, Ramazan Altıntaş ve Şenal Altıntaş'a 3. 297 (üç bin iki yüz doksan yedi) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini beyan ederim.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davaların nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

Hükümet'in beyanından önce AİHM, başvuranların avukatı tarafından izleyen beyanı almıştır:

"Başvuranların avukatı olarak ben Erdal Erkan, AİHM'de görülmekte olan ve yukarıda numarası yer alan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Türk Hükümeti'nin, Ramazan Altıntaş ve Şenal Altıntaş'a 3. 297 (üç bin iki yüz doksan yedi) Amerikan Doları tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerden vazgeçmekteyim. Davanın nihai çözüme kavuşturulduğunu beyan ederim."

C. 61749/00 numaralı başvuru

AİHM, bu başvuru ile ilgili olarak Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan ve yukarıda numarası yer alan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması amacıyla karşılıksız olarak, Mehmet Akar'a 1.117 (bin yüz on yedi) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini beyan ederim.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davaların nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

Hükümet'in beyanından önce AİHM, başvuranların avukatı tarafından izleyen beyanı almıştır:

"Başvuranların avukatı olarak ben Erdal Erkan, AİHM'de görülmekte olan ve yukarıda numarası yer alan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Türk Hükümeti'nin, Mehmet Akar'a 1.117 (bin yüz on yedi) Amerikan Doları tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerden vazgeçmekteyim. Davanın nihai çözüme kavuşturulduğunu beyan ederim."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin in fine 37 § 1 maddesi). O halde, AİHS'nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın zabıtlardan düşürülmesi uygun olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM oybirliğiyle,

Başvuruların birleştirilmesine;

Başvuruların kayıttan düşürülmesine;

Karar vermiştir.

EK

Başvuru no

Yargıtay karar
tarihi

Gecikme faizi hesap başlangıç tarihi Ulusal mahkemeler tarafından tespit edilen ek kamulaştırma bedelleri Ödenen ek kamulaştırma bedelleri
(gecikme faizi ile birlikte)
Ramazan ve Şenal Altıntaş
no: 61734/00
22/12/1999
23/06/1997 13/05/1996 1.573.310.644 T.L. 3.366.884.778 T.L.
Mehmet ve Nazmiye Eren
no: 61735/00
23/12/1999 12/12/1997 16/08/1996 1.708.340.568 T.L. 3.476.352.422 T.L.
Mehmet Akar
no:61749/00
23/12/1999
27/10/1997 08/08/1996 859.948.159 T.L. 1.779.376.066 T.L.
Mehmet Özkan
no: 61755/00
06/01/2000
10/09/1997 31/05/1996 1.129.166.555 T.L. 2.376.878.929 T.L.

Bayram Özsoy
no:61761/00
23/12/1999
12/12/1997 29/08/1996 426.250.000 T.L.
(1/2si başvuranlara ait) 862.872.917 T.L.
Zeki Arısoy
no:62629/00
23/12/1999
05/11/1997 11/08/1996 1.212.300.000 T.L. 2.472.970.000 T.L.
Türkan Babacan
no:62638/00
23/12/1999
03/07/1998 13/08/1996 1.083.480.236 T.L. 2.200.386.687 T.L.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA