kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
FİLİZ KARAYEL


İçtihat Metni

FİLİZ KARAYEL

4. DAİRE

(Başvuru no:5543/02)

Kararın Özeti

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:1 Nisan 2008

OLAYLAR

Türk vatandaşı olan başvuran, Filiz Karayel, 1971 yılı doğumludur ve İstanbul'da ikamet etmektedir. Başvuran, AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından E. Kanar ve Y. Başara tarafından temsil edilmektedir.

Tarafların anlattığı şekliyle dava olayları şu şekilde özetlenebilir:

28 Ağustos 1992 tarihinde, başvuran, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Başvuranın, yasadışı bir örgüt olan "THKP/C Devrim Sol"'un çeşitli eylemlerine katılmasından şüphelenilmiştir.

12 Ekim 1992 tarihinde, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi hakimi, başvuranın tutuklanmasına karar vermiştir.
8 Ocak 1993 tarihli bir iddianame ile Cumhuriyet Savcısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı kısmen veya tamamen değiştirmeye teşebbüsten Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca başvuranın da aralarında bulunduğu on dokuz sanık hakkında ceza davası açmıştır.

Dosyanın içeriği, kanıtların durumu ve suçun niteliğinden dolayı, başvuranın tutuksuz yargılanma talebi her seferinde reddedilmiştir.

11 Aralık 2002 tarihinde, tutukluluk süresi ve suçun tanımının değişme olasılığı göz önüne alınarak başvuran tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir.

2 Mayıs 2005 tarihli bir karar ile başvuran, hukuki düzenlemenin ardından İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yerini alan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Başvuran, temyize başvurmuştur.

12 Temmuz 2006 tarihli bir karar ile Yargıtay, itiraz edilen kararı bozmuştur.

Dosyada bulunan bilgilere göre, yargılama, Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen devam etmektedir.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 5/3 maddesine atıfta bulunarak başvuran, gözaltı süresinin ve tutuklu yargılama süresinin çok uzun olmasından şikayetçidir.

Başvuran, ayrıca "cezai yargılamada makul süre ilkesine riayet edilmemesinden" şikayetçidir ve özü itibariyle AİHS'nin 6/1 maddesine atıfta bulunmaktadır.

HUKUK

AİHM, Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan 5543/02 no'lu başvuru kaynaklı davayı dostane çözüme kavuşturmak üzere, başvuran Filiz Karayel'e ex gratia olarak zararlar için 15.400 Euro (on beş bin dört yüz Euro) ve yargılama masraf ve giderleri için de 500 Euro (beş yüz Euro) tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm. Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

AİHM, başvuran taraf tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

" Hükümet'in beyanını dikkate almaktayım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan yukarıda belirtilen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Filiz Karayel'e ex gratia olarak zararlar için 15.400 Euro (on beş bin dört yüz Euro) ve yargılama masraf ve giderleri için 500 Euro (beş yüz Euro) tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Filiz Karayel bu öneriyi kabul etmekte ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçmektedir. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildirir."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir ( AİHS'nin in fine 37/1. maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29/3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM, OYBİRLİĞİYLE,
Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA