kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
BAHATTİN DUYUM


İçtihat Metni


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
BAHATTİN DUYUM

2.DAİRE

(Başvuru no:29522/03)

Kararın Özeti

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ: 12 Şubat 2008

OLAYLAR

Türk vatandaşı olan başvuran 1946 doğumludur ve Adana'da ikamet etmektedir.

Başvuranın anlattığı şekliyle dava olayları şu şekilde özetlenebilir:

8 Ekim 1997 tarihinde, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (idare), başvurana, ek göstergesinin indirilmesinin ardından emekli maaşının azaltıldığını tebliğ etmiştir.

10 Aralık 1997 tarihinde, başvuran, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştur.

21 Ocak 1998 tarihinde, celp, idareye tebliğ edilmiştir.

16 Mart 1998 tarihinde, idare, savunma layihasını başvurana tebliğ etmiş ve dava konusu işlemin yasaya uygun olduğunu savunmuştur. İdare, ek görüşler sunmak amacıyla mahkemeden sürenin uzatılmasını talep etmiştir.

6 Mayıs 1998 tarihinde, mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir.

10 Kasım 1998 tarihli bir karar ile mahkeme, itiraz edilen işlemin yasanın hükümlerine uygun olduğu gerekçesiyle, başvuranın talebini reddetmiştir.

22 Aralık 1998 tarihinde, başvuran temyiz başvurusunda bulunmuştur.

12 Mart 2003 tarihli bir karar ile Danıştay ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 6/1. maddesine atıfta bulunarak başvuran, davasının, ulusal mahkemeler önünde makul sürede görülmediğini ileri sürmektedir.

Ayrıca başvuran, idare tarafından sunulan savunmaya ilişkin görüşlerin hiçbir kanıt unsuru ile desteklenmemesi nedeniyle iç hukukta adil yargılanmadan faydalanmadığı kanaatine varmıştır.

Başvuran, son olarak İdare Mahkemesi'ndeki hakimlerin mutlaka Hukuk Fakültesi mezunu olmaları gerekmediği için davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından görülmemesinden de şikayetçi olmuştur.

HUKUK

AİHM, Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere, Bahattin Duyum'a karşılıksız olarak 2.500 Euro (iki bin beş yüz Euro) tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

AİHM, başvuran taraf tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, AİHM'de görülmekte olan yukarıda belirtilen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla, Bahattin Duyum'a karşılıksız olarak 2.500 Euro (iki bin beş yüz Euro) tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.T.L.' ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Bu öneriyi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyorum. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririm."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin 37/1 maddesi in fine). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 / 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın zabıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA