kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
FERDA GÖKTÜRK - TÜRKİYE DAVASI


İçtihat MetniFerda GÖKTÜRK - TÜRKİYE DAVASI

2. DAİRE

(Başvuru no: 21308/03)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

KARAR TARİHİ:22 Ocak 2008

OLAYLAR

Başvuran Ferda Göktürk T.C. vatandaşı olup 1966 doğumludur ve İzmir'de ikamet etmektedir.

Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İzmir barosu avukatlarından Ahmet Fuat Eren tarafından temsil edilmektedir.

Taraflarca aktarıldığı şekliyle olaylar şu şekilde özetlenebilir:

Başvuran 28 Şubat 1994 tarihinde meydana gelen bir bombalı saldırıda yaralanmıştır.

Başvuran 27 Ekim 1995 tarihinde İzmir idare mahkemesine (mahkeme) İzmir valiliğinin görevini yerine getirmediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

30 Nisan 1998 tarihinde Mahkeme, İdarenin terörist eylemlerden doğan zararların karşılanmasından ileri gelen objektif sorumluluğuna dayalı olarak başvurana iki yüz milyon TL. (yaklaşık 575 Euro) manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.

12 ve 14 Nisan 1999 tarihlerinde taraflar temyize gitmişlerdir.

7 Mayıs 2001 tarihinde Danıştay, ilk derece mahkemesinin kararını, idarenin sorumluluğu ilkesindeki kusuruna dayandırması gerekirken, "sosyal risk" teorisi çerçevesinde idarenin kusursuz sorumluluğuna dayandırdığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

Geri gönderilen davada, 21 Kasım 2001'de ilk derece mahkemesi önceki kararını yinelemiştir.

19 Şubat 2002 tarihinde idare yeniden temyize başvurmuş ve Danıştay idari Davalar Genel Kurulu'nun 21 Kasım 2001 tarihli mahkeme kararını bozması talebinde bulunmuştur.

Başvuran 3 Eylül 2004 tarihinde 27 Temmuz 2004 tarih ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'a istinaden tazminat talebinde bulunmuştur.

Tazminat komisyonu 10 Haziran 2005 tarihinde başvuranın zararını 1.122 YTL (yaklaşık 678 Euro) olarak tespit etmiştir.

Başvuran deklarasyonu imzalamayı reddetmiştir.

13 Eylül 2005 tarihinde bu düzenlemenin gerçekleştirilmediğine dair tutanak tutulmuştur.

29 Mart 2007 tarihinde Danıştay önündeki süreç halen devam etmekteydi.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 6/1. maddesine atıfta bulunan başvuran davasının makul bir süre içinde dinlenmediğini ileri sürmektedir.

Başvuran ayrıca uğradığı zararla ilgili sürdürülen tazminat sürecinin aşırı olması ve kendisine manevi tazminat verilmemesi doğrultusunda mülkiyet hakkına riayet edilmediğini öne sürmekte ve Ek 1 no'lu Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir.

HUKUK

AİHM Hükümetin izleyen beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuran Ferda Göktürk'e karşılıksız olarak 3.000 (üç bin) Euro ödemeyi taahhüt eder.

Bu miktar her türlü maddi, manevi zarar ile yargı giderlerini ve harcamaları kapsamakta olup ilgili dönemdeki her türlü vergiden muaf tutularak ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek ve AİHM'nin AİHS'nin 37/1.maddesi gereğince verdiği kararın tebliğ edilmesini izleyen üç ay içinde ödenecektir. Ödemenin öngörülen üç aylık süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet tarafından sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır."

AİHM başvuran tarafın temsilcisinin beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuran Ferda Göktürk'e karşılıksız olarak 3.000 (üç bin) Euro tutarında ödeme yapmayı taahhüt eden beyanını almış bulunmaktayım.

Bu miktar her türlü maddi, manevi zarar ile yargı giderlerini ve harcamaları kapsamakta olup ilgili dönemdeki her türlü vergiden muaf tutularak ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek ve AİHM'nin AİHS'nin 37/1.maddesi gereğince verdiği kararın tebliğ edilmesini izleyen üç ay içinde ödenecektir. Ödemenin öngörülen üç aylık süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan bu öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerden vazgeçmekteyim. Davanın nihai hale geldiğini beyan ederim."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37/1 in fine maddesi). Sonuç olarak AİHS'nin 29/3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve davanın kayıttan düşürülmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA