kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
YALIM - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

YALIM - TÜRKİYE DAVASI

(Başvuru no: 40533/98)

KARAR

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ: 03 Mayıs 2007

İşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabii tutulabilir.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve (40533/98) başvuru no'lu davanın nedeni bu ülke vatandaşı Mecit Yalım'ın (başvuran) 20 Şubat 1998 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eski 25. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.

Adli yardımdan faydalanan başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Diyarbakır Barosu avukatlarından T. Elçi tarafından temsil edilmektedir.

AİHM, 1 Şubat 2000 ve 4 Nisan 2006 tarihli kararlarla, başvuran tarafından dile getirilen AİHS'nin 5 § 3. maddesine ilişkin şikayetle birlikte, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin tarafsızlıktan ve bağımsızlıktan yoksun olduğuna ve AİHS'nin 6 §§ 1 ve 3. maddesi ile güvence altına alınan savunma hakkının bu yargı mercii tarafından ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri kabuledilebilir bulmuştur.

OLAYLAR

PKK üyesi olduğundan şüphe edilen başvuran, 9 Ocak 1994 tarihinde yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Başvuranın gözaltı süresi, Silopi Cumhuriyet Savcısı tarafından on beş gün süreyle uzatılmıştır.

Başvuran, 24 Ocak 1994 tarihinde, önce Cumhuriyet Başsavcısı karşısına çıkarılmıştır. Başvuran, ifadeleri ve tutanakları okumadan polis baskısı altında imzaladığını iddia etmiştir.

Başvuran daha sonra, Silopi Sulh Hakimi karşısına çıkarılmıştır. Başvuran PKK adına bildiri dağıttığını itiraf etmiş, fakat PKK üyesi olmadığını belirtmiştir. Başvuranın tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir.

Aynı gün yapılan sağlık muayenesinde, başvuranın vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmamıştır.

Başvuran, 16 Şubat 1994 tarihinde, Ceza Kanunu'nun 168. ve 264. maddesi uyarınca silahlı çete üyesi olmakla ve yasadışı propaganda yapmakla itham edilmiştir. Bu nedenle başvuran, aralarında asker kökenli bir hakimin de bulunduğu ve üç kişiden oluşan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edilmiştir.

29 Haziran 1998 tarihili bir kararla başvuran, Türk Ceza Kanunu'nun 168 § 2. maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca on iki yıl altı ay hapis cezasına mahkum edilmiştir.

23 Aralık 1998 tarihinde başvuran, polisler tarafından işkence yapılarak alınan ifadesine dayanılarak mahkum edildiğini belirterek kararın temyizine gitmiştir.

Yargıtay, temyiz edilen kararı 25 Şubat 1999 tarihinde onamıştır.

HUKUK AÇISINDAN

Başvuran, AİHS'nin 5 § 3. maddesi bakımından tutuklu yargılanma süresinin uzunluğundan şikayetçi olmaktadır. Başvuran ayrıca, AİHS'nin 6 §§ 1 ve 3. maddesine atıfta bulunarak polis sorgusunda avukat yardımından faydalanamadığından ve DGM bünyesinde askeri hakim bulunmasından dolayı adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden dolayı şikayetçi olmaktadır.

Bu iddialara itiraz eden Hükümet, izleyen beyanı AİHM'ye iletmiştir:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen yukarıda adıgeçen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Mecit Yalım'a karşılıksız olarak 3.500 Euro (üç bin beş yüz) tutarında ödeme yapmayı önerdiğini beyan ederim.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, ödeme günündeki kur üzerinden Y.T.L.'ye çevrilecek ve uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 39. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."
Ayrıca Hükümet, AİHS'nin 43 § 1. maddesi uyarınca davanın Büyük Daire'ye gönderilmesi yönünde talepte bulunmayacağını taahhüt etmektedir.

Başvuran taraf ise izleyen beyanı AİHM'ye iletmiştir:

"Mecit Yalım'ın avukatı sıfatıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen yukarıda adıgeçen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Mecit Yalım'a karşılıksız olarak 3.500 Euro (üç bin beş yüz) tutarında ödeme yapmayı taahhüt ettiğini not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, ödeme günündeki kur üzerinden Y.T.L.'ye çevrilecek ve uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 39. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Yapılan öneriyi kabul ediyor ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerimizden vazgeçiyoruz. Davanın nihai çözüme kavuşturulduğunu beyan ederiz.

Ayrıca, kararın açıklanmasından sonra, davanın Büyük Daire'ye gönderilmesi yönünde talepte bulunmayacağımı taahhüt ederim."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder (AİHS'nin 39. maddesi). Bu çözümün, Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir (AİHS'nin 37 § 1. ve 62 § 3. maddesi).

Bu nedenle başvurunu kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM OYBİRLİĞİYLE,

1. Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2.Tarafların, davanın Büyük Daire'ye gönderilmesi yönünde talepte bulunmayacaklarına dair taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM'nin iç tüzüğünün 77 §§ 2 ve 3 maddesine uygun olarak 3 Mayıs 2007 tarihinde yazıyla bildirilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA