kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MURAT VE GÜLTEN ERDOĞAN - TÜRKİYE


İçtihat Metni

MURAT VE GÜLTEN ERDOĞAN - TÜRKİYE

2. DAİRE

(Başvuru no:33090/05)

Kararın Özeti

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:15 Aralık 2009

USUL

Başvuru, sırasıyla, 1952 ve 1960 doğumlu olan ve Aksaray'da ikamet eden Türk vatandaşları, Murat ve Gülten Erdoğan tarafından yapılmıştır.

Başvuranlar, yargılamanın süresinden ve hakkaniyetten yoksun olmasından şikayetçi olmuşlardır. 7 Nisan 2009 tarihli kısmi bir kararla, AİHM, Hükümet'e yargılamanın süresi kapsamında ilk başvuranın yapmış olduğu şikayeti tebliğ etmiş ve başvurunun geri kalan kısmını kabuledilemez ilan etmiştir.

16 Eylül 2009 ve 23 Ekim 2009 tarihlerinde, AİHM, taraflar tarafından imzalanan dostane çözüm beyanlarını almıştır. Sözkonusu beyanlara göre, Hükümet, Murat Erdoğan'a, 6.000 Euro tutarında (altı bin Euro) ödeme yapma taahhüdü vermiş ve Murat Erdoğan, başvurusuna yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerinden vazgeçmiştir. Maddi manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsayan sözkonusu miktarlar, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek ve her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Bu miktarlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödenecektir. Hükümet tarafından ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.

HUKUK

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir ( AİHS'nin in fine 37/1 maddesi).

Sonuç olarak davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

Davanın kayıttan düşürülmesine;

KARAR VERMİŞTİR.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA