kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
RAYİF DAMAR - TÜRKİYE


İçtihat Metni

RAYİF DAMAR - TÜRKİYE

2. DAİRE

(Başvuru no:12934/05)

Kararın Özeti

(Dostane Çözüm)

KARAR TARİHİ:15 Aralık 2009

USUL

Başvuru, 1968 doğumlu olan ve Kocaeli'nde ikamet eden Türk vatandaşı Rayif Damar tarafından yapılmıştır. Başvuran, AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından, F. Karakaş Doğan ve A. Doğan tarafından temsil edilmektedir.

Başvuran, 9 Aralık 1996 tarihinde, yasadışı silahlı örgüt üyesi olduğu şüphesiyle yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. 20 Aralık 1996 tarihinde tutuklanmıştır. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Kasım 2007 tarihli kararı ile başvuran, bölgesel ayrımcılığa yönelik silahlı eylemlere katıldığı gerekçesi ile müebbet hapis cezasına mahkum edilmiştir. Dosyadaki unsurlara göre işbu kararın kabul edildiği tarihte dava halen Yargıtay önünde derdesttir.

AİHS'nin 5. maddesinin 3, 4 ve 5. paragraflarına, 6. maddesinin 1 ve 2. paragraflarına ve 13. ve 14. maddelerine atıfta bulunarak, başvuran, esas olarak, kendisi hakkında yürütülen yargılamanın ve tutukluluk süresinin uzunluğundan şikayetçi olmuştur.

7 Temmuz ve 7 Eylül 2009 tarihlerinde, AİHM, taraflarca imzalanan dostane çözüm beyanlarını almıştır. Sözkonusu beyanlara göre, Hükümet, başvurana 13.000 Euro (on üç bin Euro) tutarında ödeme yapma taahhüdü vermiş ve başvuran, başvurusuna yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerinden vazgeçmiştir. Maddi manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsayan sözkonusu miktarlar, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek ve her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Bu miktarlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödenecektir. Hükümet tarafından ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.

HUKUK

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir ( AİHS'nin in fine 37/1 maddesi). Sonuç olarak davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

Bununla birlikte davanın istisnai koşullarında, yargılamanın halen derdest olduğunu dikkate alan AİHM, Savunmacı Devlet'in adaletin tecelli etmesini gözeterek sözkonusu yargılamanın ivedilikle sonuçlanması için gerekli tedbirleri alması gerektiği kanaatindedir.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

Davanın kayıttan düşürülmesine;

KARAR VERMİŞTİR.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA