kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ÖMER YILDIZ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

KAYITTAN DÜŞÜRÜLME

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
ÖMER YILDIZ - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 39277/02)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ
14 Kasım 2006

OLAYLAR

Başvuran Ömer Yıldız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Diyarbakır'da ikamet etmekte ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Diyarbakır Barosu avukatlarından C. Aydın tarafından temsil edilmektedir.

Başvuran Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalışmaktaydı ve "Tüm Sosyal-Sen" üyesiydi.

1 Şubat 2001 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin isteği ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 g) bendi ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 a) bentleri uyarınca Zonguldak Devlet Hastanesi'ne tayin edilmiştir.

Başvuran bu kararın iptali için Diyarbakır İdari Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Diyarbakır İdare Mahkemesi 15 Kasım 2001 tarihli bir kararla 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı gerekçesiyle başvuranın talebini reddetmiştir.

ŞİKAYETLER

AİHS'nin 11. maddesine atıfta bulunan başvuran tayin edilmesi nedeniyle dernek kurma özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca AİHS'nin 13. maddesine değinen başvuran Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kararına itirazda bulunacak hiçbir başvuru yolunun mevcut olmadığını iddia etmektedir.

HUKUK AÇISINDAN

AİHM, izleyen gerekçelerle başvuranın bu başvurusunun artık incelenmeye gerek olmadığını hatırlatmaktadır.

AİHM öncelikle 13 Aralık 2005 tarihli kısmi kabuledilebilirlik kararında başvuranın yukarıda sözünü ettiği şikayetleri ile ilgili Hükümetin haberdar edilmesine karar vermiştir.

Hükümet 1 Haziran 2006 tarihinde başvurunun kabuledilebilirliği ve esası hakkındaki yazılıgörüşlerini iletmiş, bu görüşlerden başvuranın temsilcisi 13 Haziran 2006'da haberdar edilerek 24 Temmuz 2006 tarihinden evvel yanıt vermesi istenmiştir.

AİHS'nin 37 § 1 a) maddesine dayalı olarak 22 Ağustos 2006 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü bir mektupla AİHM başvuran tarafa yazılı görüşleri için tanınan sürenin dolduğu ve hiçbir ek süre tanınmayacağı bilgisini vermiştir. AİHM, yine aynı maddede yer alan gerekçelerle mevcut başvurudaki koşullarda başvuranın bu başvuruyu artık sürdüremeyeceği ve başvurunun kayıttan düşürülmesi kararını verebileceğini ifade etmiştir.

Bu mektup başvuranın eline 29 Ağustos 2006 tarihinde ulaşmış ve şu ana dek yanıtsız kalmıştır.

AİHM, başvuranın AİHS'nin 37 § 1 a ) maddesi uyarınca bu başvuruyu sürdüremeyeceği sonucuna varmaktadır.

Ayrıca, AİHS'nin 37 § 1. maddesi in fine maddesine uygun olarak başvurunun AİHS ve Protokolleri ile güvence altına alınan haklara yönelik bir incelemeyi gerektirecek başka hiçbir gerekçenin yer almadığını belirtmektedir. Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına son verip, davayı kayıttan düşürmek uygun olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM oybirliği ile,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA