kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ABİDİN DOĞAN

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Abidin DOĞAN

KARAR (DOSTANE ÇÖZÜM)
10 Ekim 2006
DOĞAN - TÜRKİYE KARARI

OLAYLAR

Abidin Doğan isimli başvuran 1972 doğumlu Türk vatandaşıdır ve Elazığ'da ikamet etmektedir.

Dava olayları, taraflarca sunulduğu şekliyle şöyle özetlenebilir:

8 Şubat 1995 tarihinde başvuran, PKK üyesi olduğu şüphesiyle yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. 17 Şubat günü serbest bırakılmıştır.

15 Haziran 1995 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı başvuranın Türk Ceza Kanunu'nun 168 § 2 maddesi uyarınca PKK mensubu olmakla suçlandığı bir iddianame sunmuştur.

24 Eylül 1995 tarihinde başvuran yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. 5 Ekim 1995 tarihinde tutuklu yargılamaya başlanmıştır.

22 Ekim 1998 tarihinde İstanbul DGM başvuranı iddianamede belirtilen şekilde suçlu bulmuştur. Sözkonusu karar 13 Mayıs 1999 tarihinde Yargıtay tarafından bozulmuştur.

22 Haziran 1999 tarih ve 4390 sayılı Kanunun yürürlüğe konulmasıyla birlikte İstanbul DGM'nin askeri yargıcı yerine sivil bir yargıç getirilmiştir.

31 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul DGM başvuranın tutuksuz yargılanmasını talep etmiştir.

7 Şubat 2002 tarihinde İstanbul DGM başvuranı iddianamede belirtildiği üzere suçlu bulmuştur. Sözkonusu karar, 9 Ekim 2002 tarihinde Yargıtay tarafından bozulmuştur.

9 Mart 2004 tarihinde İstanbul DGM başvuranı iddianamede belirtilen şekilde suçlu bulmuş ve on iki yıl altı ay hapse mahkum etmiştir. Karar, 6 Aralık 2004 tarihinde Yargıtay tarafından onanmıştır.

ŞİKAYETLER

Başvuran AİHS'nin 5 § 3 maddesine dayanarak tutuklu bulundurulduğu süreden şikayetçi olmuştur.

Başvuran AİHS'nin 6 §§ 1, 2 ve 3 maddelerine atıfla bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından makul bir süre içinde adil bir yargılamaya tabi tutulmaması ve Birinci Derece Mahkemesinin, ifadelerini dikkate almayarak kararını güvenlik güçlerinin iddialarına dayandırmasından şikayetçi olmuştur. Başvuran ayrıca aleyhinde yapılan suçlamalar hakkında bilgilendirilmemesi, soruşturma süresince adli yardım almaması ve savunmasını hazırlamak için yeterli zaman ve imkanlardan yararlanma hakkından mahrum bırakılmasından şikayetçi olmuştur.

DOĞAN - TÜRKİYE KARARI

HUKUK

20 Haziran 2006 tarihinde Mahkeme, Hükümet'ten aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, 67214/01 sayılı başvurunun dostane çözümünü teminen Abidin Doğan'a ex gratia 5,000 Euro (beşbin Euro) ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim. Bu meblağ, tüm maddi ve manevi tazminatlar ile birlikte harcamaları da kapsayacaktır.

Bu meblağ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca AİHM karar tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir. Başvuran tarafından belirlenen bir banka hesabına Euro olarak ve uygulanabilecek her türlü vergi ve masraftan muaf olarak yatırılacaktır. Sözkonusu meblağın üç ay içinde ödenmemesi halinde, Hükümet, ödeme gerçekleşinceye kadar, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Bu ödeme, davanın nihai çözümünü teşkil edecektir."

15 Mayıs 2006 tarihinde Mahkeme, başvuranın temsilcisi imzalı aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, 67214/01 sayılı başvurunun dostane çözümünü teminen Abidin Doğan'a ex gratia 5,000 Euro (beş bin Euro) ödemeye hazır olduğunu not ettim. Bu meblağ, tüm maddi ve manevi tazminatlar ile birlikte harcamaları da kapsayacaktır.

Ayrıca, belirtilmiş olan bu meblağın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca AİHM karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Euro olarak ve uygulanabilecek her türlü vergi ve masraftan muaf ödeneceği de tarafımdan not edilmiştir. Yukarıda kaydedilen üç aylık sürenin bitiminden ödeme gününe kadar süre içerisinde basit faiz, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığımarjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre yukarıda belirtilen miktarlara uygulanacaktır.

Teklifi kabul eder ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye aleyhindeki iddialardan vazgeçerim. Bu şekilde, davanın nihai olarak karara bağlandığını bildiririm.

Bu beyan, Hükümet ve başvuran arasında varılan dostane çözüm kapsamında yapılmıştır."

AİHM, taraflar arasında varılan dostane çözümü dikkate alır. Çözümün, AİHS ve Protokollerinde öngörülen insan haklarına saygı temeline dayandığı hususunda tatmin olmuşve başvurunun incelenmesinin devamını haklı çıkaracak kamu yararına ilişkin bir neden tespit etmemiştir (AİHS'nin in fine 37 § 1. maddesi). Dolayısıyla, AİHS'nin 29 § 3. maddesinin davaya uygulanmasına devam edilmemelidir ve dava kayıttan düşürülmelidir.

Yukarıdaki gerekçelere dayalı olarak AİHM oybirliği ile AİHS'nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına devam edilmemesine,
Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA