kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
REMZİ VE OSMAN GÖZÜKÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
REMZİ VE OSMAN GÖZÜKÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no:73731/01)

DOSTANE KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ
26 EYLÜL 2006

Başvuranlar Remzi ve Osman Gözüküçük, Türk vatandaşı olup, Hatay'da ikamet etmektedirler. Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Ankara Barosu avukatlarından T. Akıllıoğlu tarafından temsil edilmektedirler.

Başvuranların sunduğu üzere davaya ilişkin olaylar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Karayolları Genel Müdürlüğü (İdare) 1996 yılında İskenderun'da (Hatay) bulunan başvuranlara ait arsayı otoyol inşaatı için istimlak etmiştir.

İdare tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli, arsanın İdare'ye devredildiği tarihte başvuranlara ödenmiştir.

Ödenen tutarlardan tatmin olmayan başvuranlar, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuşlardır. Asliye Hukuk Mahkemesi, arsanın İdare'ye devredildiği tarihten itibaren işlemek üzere 31 Aralık 1997 tarihine kadar senelik % 30 oranında ve sonraki dönem için % 50 oranında gecikme faizi ile birlikte ek kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar vermiştir.

1999 yılında bu karar, Yargıtay tarafından onanmış ve nihai halini almıştır.

İdare, nihai hukuki karardan yaklaşık bir yıl beş ay sonra ek kamulaştırma bedelini başvuranlara ödemiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesini ileri sürerek, İdarenin kamulaştırma artırım bedelinin kendilerine geç ödemesinden ve Türkiye'deki yüksek enflasyon oranıkarşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle, ek tazminatın değer kaybettiğinden şikayetçi olmaktadırlar. Başvuranlar, adli yargılama süresinin, AİHS'nin 6§1 maddesindeki makul süre koşuluna cevap vermediğinden şikayetçi olmaktadırlar.

HUKUK AÇISINDAN

AİHM, 15 Ocak 2003 tarihinde Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti, yukarıda sözügeçen davanın dostane çözümü amacıyla maddi manevi tazminat ve masraf ve harcamalar adı altında AİHS'nin 37§1. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği karar tarihinden itibaren üç ay içinde karşılıksız olarak, Remzi Gözüküçük ve Osman Gözüküçük'e 2.760 (iki bin yedi yüz altmış) Euro ödemeyi teklif ettiğini bildiririm. Bu ödeme, davanın nihai sonucunu oluşturacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder."

AİHM, 10 Temmuz 2006 tarihinde, başvuranların avukatı tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"AİHM'de görülmekte olan, yukarıda sözüedilen başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, maddi ve manevi zararla birlikte masraf ve harcamalar adıaltında karşılıksız olarak Remzi Gözüküçük ve Osman Gözüküçük'e 2.760 (iki bin yedi yüz altmış) Euro ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Bu öneriyi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyorum. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririm.

İşbu beyan, Hükümet ile başvuranların ulaşmış oldukları dostane çözüm çerçevesinde kayda geçmektedir."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin in fine 37 § 1 maddesi). O halde, AİHS'nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın zabıtlardan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA