kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
TOKTAŞ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
TOKTAŞ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 38382/97)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ
29 Temmuz 2003

Bu karar kesindir. Şekli yönden düzeltilebilir.

USUL

Dava, 19 Aralık 1995 tarihinde, Türk vatandaşı olan Hayrettin Toktaş (başvuran) tarafından, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme'nin eski 25. maddesi uyarınca. Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan bir başvurudan (38382/97) kaynaklanmaktadır.

OLAYLAR

Başvuran, 27 Şubat 1995 tarihinde, yasadışı PKK örgütü aleyhine yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesinde gözaltına alınmıştır.

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nın izni ile başvuranın gözaltısüresi 13 Mart 1995 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu tarihte, başvuran Adli Tıp'ta muayene edilmiştir. Adli tıp raporunda, başvuranın karın bölgesinde kanlanma izleri bulunduğu tespit edilmiştir. Ardından, savcılık tarafından ifadesi alman başvuran, sevk edildiği yedek hakimlikçe tutuklanmıştır.

14 Mart 1995'te, başvuran, tutulduğu İstanbul Bayrampaşa Cezaevi doktoru tarafından yeniden muayene edilmiştir. Doktor raporunda, başvuranın vücudunda ekimozlar testislerde ağrı ve sağ ayak tabanında kanlanma olduğu tespit edilmiştir.

25 Mayıs 1995'te, başvuran, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, gözaltındaki polisler hakkında şikayette bulunmuştur.

21 Eylül 1995 tarihinde, Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle, başvuranın şikayeti hakkında takipsizlik kararı vermiştir.

13 Ekim 1995 tarihinde, başvuran, takipsizlik karan hakkında, İstanbul Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştur.

4 Temmuz 1996 tarihinde, Mahkeme başkanı. takipsizlik kararını kaldırmıştır. Sonuçta, 3 Şubat 1997 tarihinde, Savcılık, iki polis hakkında. işkence suçlamasıyla, TCK'nın 243. maddesi uyarınca dava açmıştır.

5 Haziran 1997 tarihinde, polislerin suçsuz olduklarına karar verilmiştir. Savcının temyiz talebinde bulunmaması üzerine, karar kesinleşmiştir.

Mahkeme. Hükümetten aşağıdaki açıklama metnini almıştır:

"....2. Hükümet, yukarıda belirtilen başvurunun dostane çözümü çerçevesinde, iyi niyete başvurana toplam 26.000,- (yirmialtıbin) Euro ödemeyi teklif eder. Bu miktar, her türlü vergi ve sair kesintiden muaf olarak, başvuran ve/veya yetkili temsilcisinin göstereceği bir banka hesabına, euro olarak ödenecektir. Bu miktar, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca kararın verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Ödeme, davayı nihai olarak sonuçlandıracaktır. Bu miktarın belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda, Hükümet, ödeme tarihine kadar Avrupa Merkez Bankasının belirlediği marjinal kredi faizlerinin üç puan üzerinde basit faiz ödemeyi taahhüt eder…"
Başvuranın temsilcisi, sözkonusu açıklama metnini kabul ettiğine dair bildiri, metnini Mahkemeye göndermiştir.

AİHM, (AİHS'nin 39. maddesi gereğince) tarafların dostane çözüme ulaştığını tespit etmiştir.. Sözkonusu uzlaşma AİHS ve Ek Protokollerde öngörülen insan haklarına saygı prensibine uygundur. (AİHS'nin 37§1. ve İçtüzüğün 62§3 maddeleri).
Bu durumda dava kayıttan düşürülmelidir.

BU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,

1. Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2. Tarafların davanın Büyük Daire'de tekrar görüşülmesini talep etmeyeceklerine ilişkin taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar. 29 Temmuz 2003 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına uygun olarak Fransızca verilmiş ve yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA