kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
YUSUF KAYA - TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
YUSUF KAYA - TÜRKİYE (Başvuru no: 28018/95)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ
ÖZET ÇEVİRİSİ
24 Temmuz 2003

Bu karar kesindir. Sekli yönden düzeltilebilir.

USUL

Dava. 5 Temmuz 1995 tarihinde, Türk vatandaşı olan Yusuf Kaya (başvuran) tarafından. İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme'nin eski 25. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan bir başvurudan (28018/95) kaynaklanmaktadır.

OLAYLAR

Başvuran 1964 doğumlu bir Türk vatandaşıdır.

Başvuran 18 Nisan 1993 tarihinde İstanbul'da yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltına alınmıştır.

Başvuran, 21 Nisan 1993 tarihinde, Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek hakimliği önüne çıkarılmıştır. Hakim önünde, 20 Nisan 1993 tarihli ifadesini reddetmiştir. Suçsuz olduğunu belirterek, yakalandığı sırada ele geçirilen belgenin gerçek olmadığını iddia etmiştir. İfadenin kendisine zorla imzalattırıldığını ileri sürmüştür. Hakim, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine karar vermiştir.

Aynı gün, Cumhuriyet Savcılığı, başvuranın serbest bırakılma kararına, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde itiraz etmiştir. Bunun üzerine, mahkeme, başvuranın tutuklanmasına karar vermiştir.

3 Mayıs 1993 tarihli iddianame ile, başvuran hakkında TCK'nun 168. maddesi uyarınca ceza davası açılmıştır.

30 Mayıs 1994 tarihli karar ile. Devlet Güvenlik Mahkemesi, başvuranı TCK'nun 169. maddesi uyarınca, dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırmıştır.

Başvuran, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştur.

16 Ocak 1995 tarihli karar ile, Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

HUKUK

10 Haziran 2003 tarihinde Mahkeme, Hükümetten, aşağıdaki deklarasyon metnini almıştır: "Yusuf Kaya tarafından yapılan ve 28018/95 No. ile kayıtlı başvurunun dostane çözümü ile ilgili olarak. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, başvurana, iyi niyete binaen, toplam 6.098,- (altıbindoksansekiz) Euro ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim. Her türlü maddi ve manevi zarar ile davadan kaynaklanan yargılama giderleri de dahil olan bu miktar, herhangi bir vergi uygulanmaksızın, başvuran ve ve veya yetkili temsilcisi tarafından bildirilecek banka hesabına, kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca açıklanmasından sonra üç ay içerisinde, ABD Dolan olarak ödenecektir. Ödeme davayı nihai olarak sonuçlandıracaktır. Bu miktarın belirtilen sure içinde ödenmemesi durumunda Hükümet, ödeme tarihine kadar Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği marjinal kredi faizlerinin, üç puan üzerinde basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Diğer yandan, Hükümet, Sözleşme'nin 43/1. maddesi uyarınca, davanın Büyük Daire önüne götürülmesini talep etmeyeceğini taahhüt eder."

Mahkeme, 15 Nisan 2003 tarihinde, başvuranın temsilcisi tarafından imzalanan ve dostane çözüm önerisini kabul ettiklerine dair bildiri metnini almıştır.

AİHM. tarafların dostane çözüme ulaştığını tespit etmiştir.. Sözkonusu uzlaşmanın, AİHS ve Ek Protokollerde öngörülen insan haklarına saygı prensibine uygun olduğu kanaatindedir. (AİHS'nin 37/1. maddesinin son fıkrası ve İçtüzüğün 62/3. maddesi).
Dolayısıyla, dava kayıttan düşürülmelidir.

BU GEREKÇELERLE. MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE;

1. Başvurunun, kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2. Tarafların davayı Büyük Daireye götürmeyecekleri yönündeki taahhütlerini dikkate almıştır

Fransızca olarak verilen bu karar, 24 Temmuz 2003 tarihinde İçtüzüğün 77. maddesinin 2 ve .2/1 fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA