kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
GÜR - TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
GÜR - TÜRKİYE (Başvuru no: 35983/97)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ
24 Temmuz 2003

Bu karar kesindir. Şekli yönden düzeltilebilir.

USUL

Dava. 22 Şubat 1997 tarihinde, Türk vatandaşları olan Mustafa ve Osman Gür (başvuranlar) tarafından. İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme'nin eski 25. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan bir başvurudan (35983 97) kaynaklanmaktadır.

OLAYLAR

Başvuranlar, sırasıyla 1950 ve 1954 doğumlu olup. İzmir'de ikamet etmektedirler.

1990 yılında, İzmir'de başvuranlara ait. bir taşınmaz. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGV1), otoyol inşaatı amacıyla kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma tarihinde başvuranlara ilgili idare tarafından tespit edilen kamulaştırma bedeli ödenmiştir.

Başvuranlar, 17 Aralık 1990 tarihinde, idarenin ödediği miktarları yetersiz bularak, kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmışlardır.

31 Ekim 1991 tarihinde, Mahkeme başvuranların iddialarını haklı bularak, taşınmazlarına elkonulan 13 Kasım 1990 tarihinden itibaren işletilmek üzere yıllık %30 basit yasal faiziyle birlikte, 346.930.095 TL tezyid bedelinin başvuranlara ödemesine karar vermiştir.

Yargıtay, 27 Nisan 1992 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararlarım onamıştır.

25 Ekim 1996 tarihinde, başvuranlara 478.875.000 TL ödenmiştir.

HUKUK

11 Haziran 2003 tarihinde Mahkeme, Hükümetten, aşağıdaki deklarasyon metnini almıştır:

"Mustafa Gür ve Osman Gür tarafından yapılan ve 35983/97 No. ile kayıtlı başvurunun dostane çözümü ile ilgili olarak. Hükümetin, başvuranlara, iyi niyete binaen, toplanı 43.000,- (kırküçbin) ABD Dolan ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim. Bu miktar herhangi bir vergi uygulanmaksızın, başvuranlar tarafından bildirilecek banka hesabına, kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca açıklanmasından sonra üç ay içerisinde, ABD Doları olarak ödenecektir. Ödeme davası nihai olarak sonuçlandıracaktır. Bu miktarın belirtilen sure içinde ödenmemesi durumunda. Hükümet, (ideme tarihine kadar Avrupa Merkez Bankasının belirlediği marjinal kredi faizlerinin üç puan üzerinde basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Diğer yandan, Hükümet, Sözleşme'nin 43/1. maddesi uyarınca, davanın Büyük Daire önüne götürülmesini talep etmeyeceğini taahhüt eder."

Mahkeme, 19 Şubat 2003 tarihinde, başvuranların temsilcisi tarafından imzalanan ve dostane çözüm önerisini kabul ettiklerine dair bildiri metnini almıştır.

AHIM, tarafların dostane çözüme ulaştığını tespit etmiştir.. Sözkonusu uzlaşmanın, AİHS ve Ek Protokollerde öngörülen insan haklarına saygı prensibine uygun olduğu kanaatindedir. (AİHS'nin 37/1. maddesinin son fıkrası ve İçtüzüğün 62/3. maddesi).

Dolayısıyla, dava kayıttan düşürülmelidir.

Bu GEREKÇELERLE, MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,

1. Başvurunun, kayıttan düşürülmesine karar vermiş,

2. Tarafların davayı Büyük Daireye götürmeyecekleri yönündeki taahhütlerini dikkate almıştır.

Fransızca olarak verilen bu karar, 24 Temmuz 2003 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA