kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ÖZGÜR KILIÇ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

A VRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
ÖZGÜR KILIÇ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 42591/98)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ
22 Temmuz 2003

Bu karar kesindir. Şekli yönden düzeltilebilir.

USUL

Dava, 9 Temmuz 1998 tarihinde, Türk vatandaşı olan Özgür Kılıç (başvuran) tarafından. İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme'nin eski 25. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Haklan Komisyonuna yapılan bir başvurudan (42591/98) kaynaklanmaktadır.

OLAYLAR

Başvuran 1977 doğumlu olup İzmir'de yaşamaktadır.

Başvuran. 10 Ocak 1997 tarihinde, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından açılan bir soruşturma kapsamında yakalanmıştır.

Aynı gün saat 11:35'te Acili Tıp'ta yapılan muayenesi sonucunda, kolunda iki adet eski yara izine rastlanmıştır. Herhangi bir şiddet emaresi bulunmamıştır.

Adı gecen, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesinde gözaltına alınmıştır. Gözaltında, çeşitli işkence ve kötü muameleye tabi tutulduğu iddia edilmiştir.

17 Ocak 1997 tarihinde saat 9:30'da, Savcılığın talebiyle adli tıp muayenesi yapılmıştır. Adli Tıp raporunda, başvuranın baş ağrısı olduğu ve bulguların elektrik şokuna maruz kaldığını desteklediği, herhangi bir şiddet emaresine rastlanmadığı belirtilmiştir.

Adli Tıp muayenesinin ardından, başvuran tutuklanarak, jandarma tarafından Bergama Cezaevine nakledilmiştir. Nakil esnasında, jandarma tarafından kötü muameleye tabi tutulduğu belirtilmiştir.

Yine. 17 Ocak 1997 tarihinde saat 23:33'de, başvuran, Bergama Cezaevi doktoru tarafından muayene edilmiştir. Doktor raporunda, başvuranın vücudunda yara izleri bulunduğu belirtilmiştir.

25 Eylül 1997 tarihinde, başvuran, gözaltındaki sorumlu polisler hakkında işkence (TCK m. 243) ve Bergama Cezaevine naklinden sorumlu jandarmalar hakkında kötü muamele (TCK m. 245) iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmuştur.

24 Ekim 1997 tarihinde, İzmir Cumhuriyet Savcılığı, delil yetersizliği gerekçesiyle, polisler hakkında takipsizlik karan vermiştir.

Jandarma görevlileri hakkındaki şikayetler ise, görevsizlik nedeniyle İzmir Valiliğine gönderilmiştir.

3 Aralık 1997 tarihinde, başvuranın avukatı, takipsizlik kararına karşı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştur.

16 Aralık 1997 tarihli kararı ile, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı. Cumhuriyet Savcılığınca belirtilen ve dosyada mevcut gerekçelerle başvuranın itirazını reddetmiştir. Jandarma görevlileri hakkındaki şikayet, (başvuru tarihinde) İzmir Valiliğince halen incelenmektedir.

HUKUK

22 Nisan 2003'te Mahkeme, Hükümetten aşağıdaki açıklama metnini almıştır:

"....2. Hükümet, 28308/95 başvuru no.su ile kayıtlı ve Özgür Kılıç tarafından yapılan başvurunun dostane çözümü çerçevesinde, başvuranın zararları ve yargılama giderlerine karşılık olarak, iyi niyete binaen, toplam 27,000,- (yirmiyedibin) Euro ödemeyi teklif eder.

Bu miktar, her türlü vergi ve sair kesintiden muaf olarak, başvuran ve/veya yetkili temsilcisinin göstereceği bir banka hesabına, Euro olarak ödenecektir. Bu miktar, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca kararın verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Öderce, davayı nihai olarak sonuçlandıracaktır. Bu miktarın belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda Hükümet, ödeme tarihine kadar Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği marjinal kredi faizlerinin üç puan üzerinde basit faiz ödemeyi taahhüt eder......

7 Mart 2003'te başvuranın sözkonusu açıklama metnini kabul ettiğine dair bildiri metni de Mahkemeye ulaşmıştır.

AİHM, (AİHS'nin 39. maddesi gereğince) tarafların dostane çözüme ulaştığını tespit etmiştir.. Sözkonusu uzlaşma AİHS ve Ek Protokollerde öngörülen insan haklarına saygı prensibine uygundur. (AİHS'nin 37§1. ve İçtüzüğün 62§3 maddeleri).

Bu durumda dava kayıttan düşürülmelidir.

BU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,

1. Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2. Tarafların davanın Büyük Daire'de tekrar görüşülmesini talep etmeyeceklerine ilişkin TAAHHÜTLERİNİ dikkate almıştır.

İşbu karar, 22 Temmuz 2003 tarihinde, içtüzüğün 77. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına uygun olarak Fransızca verilmiş ve yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA