kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
İBRAHİM TEKBUDAK/TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ DAİRE
İBRAHİM TEKBUDAK/TÜRKİYE(Başvuru no. 74409/01 )

KARAR

OLAYLAR

Başvuran, İbrahim Tekbudak, 1972 doğumlu bir Türk vatandaşıdır ve İzmir'de yaşamaktadır. AİHM huzurunda avukatlar, N. Değirmenci ve B. Değirmenci tarafından temsil edilmiştir. 1 Mayıs 1996 tarihindeki gösteriler sırasında, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada yaralanmıştır. Başvuran, polisin kendisini göstericilerden biri sanarak dövdüğünü iddia etmiştir. Polis tarafından hazırlanan raporda, beşyüz kişilik bir grubun, polis memurlarına, sopa ve taşlarla saldırdıkları ve başvuranın kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilmiştir. Başvuran, aynı gün, hastaneye kaldırılmıştır. 2 Mayıs 1996 tarihinde, İzmir Sulh Ceza Mahkemesi, başvuranın tutuklu yargılanmasına karar vermiştir. 3 Mayıs 1996 tarihinde, başvuran, İzmir Devlet Hastanesi'nde sağ kolundaki kırık nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ortopedi bölümü tarafından hazırlanan rapora göre. Vücudunda çürükler bulunmaktadır ve sol dirseği kırılmıştır. 3 Mayıs 1996 tarihinde, başvuran, hastaneden çıkarılmıştır.

Başvuran. İzmir Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek gösterilere katılmadığı ve polis tarafından dövüldüğü hususunda bir dilekçe sunmuştur. 10 Mayıs 1996 tarihinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, başvuranı ve diğer tutukluları, tutuklanmaya karşı direnmekle suçlayan bir iddianame sunmuştur. 14 Mayıs 1996 tarihinde, Asliye Ceza Mahkemesi, başvuranın salıverilmesi kararını vermiştir. 26 Mayıs 1996 tarihinde, başvuran, Cumhuriyet Başsavcılığına l Mayıs'la görevlerini ifa etmekte olan polislerin kendisini dövdükleri hususunda bir dilekçe sunmuş ve yaralanmasından sorumlu polislerin tutuklanmasınıistemiştir. 10 Eylül 1996 tarihinde, İzmir Adli Tıp Enstitüsü, başvuranın hayali tehlikesinin bulunmadığını belirten, yirmi beş günlük rapor vermiştir. 25 Ocak 1996 tarihinde, Cumhuriyet Başsavcısı, tutuklama raporunda im/asıbulunun polislerin Türk Ceza Kanunu'nun 245. ve 50. maddeleri uyarınca yargılanmalarını talep eden bir iddianame sunmuştur. 18 Haziran 1997 tarihinde, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri l sulu Kanunu'nun 253. maddesinin 4. fıkrası uyarınca polis memurlarının yargılanmasının ertelenmesine karar vermiştir. 31 Temmuz 1997 tarihinde, İl İdare Kurulu, delil yetersizliği nedeniyle polis memurları aleyhine dava açılmaması kararını vermiştir.

10 Ekim 1997 tarihinde, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle başvuranın beraatine karar vermiştir. 27 Ekim 1997 tarihinde, başvuran, Danıştay'a, İl İdare Kurulu'nun kararına ilişkin itirazını sunmuştur. 5 Kasım 1999 tarihinde, Danıştay, delil yetersizliği nedeniyle başvuranın itirazını reddetmiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, AİHS'nin 3. maddesine dayanarak, tutuklandığı sırada kendisine karşı asın kuvvet kullanıldığı hususunda şikayetçi olmuştur. Ayrıca, şikayetine ilişkin etkin bir soruşturma açılmadığı ve kötü muameleye dair şikayetine ilişkin dava açabileceği bağımsı/ bir mahkeme bulunmadığım iddia edip AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvuran, ayrıca, AİHS'nin 6. maddesine dayanarak polis memurlarının yargılanmadığı ve mahkum edilmediği hususunda şikayette bulunmuştur.

HUKUK

AİHM, 26 Şubat 2004 tarihinde, sorumlu Hükümet tarafından sunulan görüşlere karşı başvuranın, belirli süre içerisinde cevabını sunmadığınıbelirtmiştir. Başvuran, ayrıca AİIIM Sekretaryası tarafından gönderilen ve sonuncusu 27 Mayıs 2004 tarihinde kendisine ulaşan. 13 Mayıs 2004 tarihli taahhütlü bir mektup olan tebliğe de cevabını sunmamıştır. AİIIM. ayrıca, başvuranın, dava işlemlerini gözardı etmesinin doğuracağı sonuçlardan haberdar edildiğini belirtmiştir. AİHM, AİHS'nin 37. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendini gözönünde tutarak, başvuranın, başvuruyu takip etmeye niyetli olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca. 37. maddenin 1. fıkrası gereğince, AİHM, başvurunun incelenmesinin devamını gerektirecek. AİHS ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygıya ilişkin hiçbir ö/el koşul bulamamıştır. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, AİHM, oybirliğiyle, başvuruyu, dava listesinden düşürme kararı vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA