kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
TANYERİ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

DAVANIN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ DAİRE KARAR
TANER TANYERİ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE(Başvuru no. 74308/01)

OLAYLAR

Taner Tanyeri, Erkan Yirdem, Ayhan Mimtaş, Gülten Tanyeri, Kıyas Yirdem ve Selime Mimtaş isimli başvuranlar Türk vatandaşıdır. Gülten Tanyeri, Kıyas Yirdem ve Selime Mimtaş, AİHM'ye yapılan başvuru sırasında Tekirdağ Kandıra F-Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan ilk üç başvuranın ebeveynleridir. Başvuranlar, AİHM'de, Atina'da bulunan Marangopoulos İnsan Hakları Vakfı'na bağlı A.-L Sicilianos ve C.J. Mavroidis tarafından temsil edilmişlerdir.

Dava olayları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

11 Mayıs, 3 Haziran ve 11 Mayıs 2001 tarihlerinde, Taner Tanyeri, Erkan Yirdem ve Ayhan Mimtaş, F-Tipi cezaevinde hücreye hapsedilmelerini protesto etmek için açlık grevine başlamışlardır.

27 Ağustos 2001 tarihinde, başvuranlar Mahkeme İç Tüzüğü'nün 39. maddesi kapsamında geçici tedbir için AİHM'ye başvurmuşlar ve üç mahkumun F-Tipi cezaevindeki hücre hapislerinin kaldırılması talimatını vermesini talep etmişlerdir. 27 Eylül 2001 tarihinde, Daire Başkanı, sorumlu Tarafın Hükümeti'ne, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 40. maddesi uyarınca başvurunun yapıldığını bildirmiştir. Ayrıca, başvuranları, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 39. maddesi uyarınca açlık grevine devam etmemeye davet etmiştir.

20 Mayıs 2002 tarihli bir yazıyla, başvuranların temsilcisi, AİHM'ye, Taner Tanyeri, Erkan Yirdem ve Ayhan Mimtaş'ın açlık grevini askıya aldıklarını ve serbest bırakıldıklarını bildirmiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, başlangıçta, AİHS'nin 3. ve 8. maddesi kapsamında, Taner Tanyeri, Erkan Yirdem ve Ayhan Mimtaş'ın F-Tipi cezaevinde hücre hapsinde tutulmalarına ilişkin olarak şikayette bulunmuşlardır. Ayrıca, AİHS'nin 6 § 1. maddesi çerçevesinde, Taner Tanyeri ve Erkan Yirdem'e yönelik işlemlerin zamanında sonuçlandırılmadığından şikayetçi olmuşlardır. Son olarak, AİHS'nin 5 §§ 3. ve 4. maddeleri kapsamında, Taner Tanyeri ve Erkan Yirdem'in tutuklu yargılanma sürelerinin aşırı olduğundan ve bu tutukluluk halinin kanuni niteliğini sorgulamak için iç hukukta hiçbir etkili hukuk yolunun bulunmadığından şikayetçi olmuşlardır.

HUKUK

8 Haziran 2005 tarihinde, başvuranlardan, AİHS'nin 6 § 1. ve 5 §§ 3. ve 4. maddeleri çerçevesindeki şikayetlerine ilişkin belgeleri 7 Temmuz 2005 tarihinde kadar iletmeleri talep edilmiştir.

12 Ekim 2005 tarihinde, başvuranlardan birinin temsilcisi, AİHM tarafından talep edilen belgeleri iletemeyeceğini zira bu belgeleri başvuranlardan temin edemediğini AİHM'ye bildirmiştir. Ayrıca, başvuranların davayı takip etmek istemediklerini AİHM'ye bildirmiştir.

AİHS'nin 37 § 1 (a) maddesini dikkate alarak, AİHM, başvuranların başvuruyu takip etmek istememelerini not eder. Ayrıca, in fine 37 § 1. madde uyarınca, AİHM, davanın incelenmesini gerektirebilecek, AİHS ve Protokollerinde tanımlandığı şekliyle insan haklarına ilişkin hiçbir özel koşul tespit etmemiştir. Buna göre, AİHS'nin 29 § 3. maddesi bundan sonra başvuruya uygulanmamalıdır ve başvuru kayıttan düşürülmelidir.

Bu sebeplerden dolayı AİHM oybirliğiyle

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA