kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
FAHRETTİN ZOBALI - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

DAVANIN KAYITTAN DÜŞÜRÜMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
FAHRETTİN ZOBALI - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no:57290/00)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ
1 Aralık 2005

OLAYLAR

Başvuran Fahrettin Zobalı 1969 doğumlu, Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşı olup Dinar'da ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde, Afyon Barosu avukatlarından H. Kılınç tarafından temsil edilmektedir.

Tarafların sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar'da meydana gelen depremin ardından, bölgenin yeniden iskana açılması amacıyla başvurana ait gayrimenkulü kamulaştırmıştır. İdare kamulaştırma bedeli olarak kendisine 1.503.000.000 TL. tutarında ödeme yapmıştır.

Başvuran, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kamulaştırma bedelinin artırılmasıtalebiyle başvuruda bulunmuştur.

14 Ağustos 1997 tarihinde, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi, başvurana 14 Nisan 1997 tarihinden itibaren işlemek üzere, yasal gecikme faizi ile birlikte 3.006.000.000 TL. ek tazminat ödenmesine karar vermiştir.

22 Ekim 1997 tarihinde, Yargıtay ilk derece mahkemesinin kararını onamış ve 8 Aralık 1997 tarihinde başvuran tarafından yapılan düzeltme talebini reddetmiştir.

İdare tazminat ödemesini iki taksitte yapmıştır. 19 Nisan 1999 tarihinde, İdare 3.006.000.000 TL. tutarında, 15 Temmuz 1999 tarihinde ise 2.597.685.000 TL. tutarında ödeme yapmıştır.

ŞİKAYETLER

Başvuran, İdare'nin kamulaştırma artırım bedelinin kendisine geç ödemesinden ve Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle, ek tazminatın değer kaybettiğinden şikayetçi olmakta ve bu itibarla 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesine gönderme yapmaktadır.

Başvuran, aynı gerekçelerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir.

HUKUK AÇISINDAN

18 Temmuz 2005 tarihinde, AİHM, Hükümet'ten 28 Haziran 2005 tarihinde imzalanan izleyen beyanı almıştır:

" Fahrettin Zobalı tarafından yapılan 57290/00 no'lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, ilgili kişiye, karşılıksız olarak 2.634 (iki bin altı yüz otuz dört) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamalarıkapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

29 Mayıs 2005 tarihinde, AİHM, başvuranın avukatı tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"AİHM'de görülmekte olan, 57290/00 no'lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin Fahrettin Zobalı'ya, karşılıksız olarak 2.634 (iki bin altı yüz otuz dört) Amerikan Doları tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamalarıkapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Başvuran, bu öneriyi kabul etmiş ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçmiştir. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildirmektedir.

İşbu beyan, Hükümet'in ve başvuranın ulaşmış oldukları dostane çözüm çerçevesinde kayda geçmektedir."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin in fine 37 § 1 maddesi). O halde, AİHS'nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın zabıtlardan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun zabıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA