kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MUSA KILIÇ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
MUSA KILIÇ - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 58561 / 00)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)

OLAYLAR

Başvuran Musa Kılıç 1939 doğumlu T.C. vatandaşı olup, Dinar'da ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Afyon Barosu avukatlarından H.Kılınç tarafından temsil edilmektedir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar'da meydana gelen depremin ardından başvurana ait taşınmazı bölgenin yeniden inşası amacıyla istimlak etmiştir. İdare tarafından başvurana istimlak bedeli ödenmiştir.

Başvuran ödenen bedelin yetersiz olduğu gerekçesiyle ek istimlak bedeli talebiyle Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi 7 Nisan 1997 tarihinde, 18 Ekim 1996 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte başvurana 1.546.641.405 TL. ek bedel ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay, 30 Ocak 1997 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onamış ve başvuran tarafından 10 Eylül 1997 tarihinde yapılan kararın tashihi başvurusunu reddetmiştir.

İdare, ödemeyi iki aşamada gerçekleştirmiş; 19 Nisan 1999'da 1.546.641.405 TL. ve 15 Temmuz 1999'da 1.563.396.667 TL. ödemiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, yetkililerin kendisine geç ödeme yapması ve ödenen ek istimlak bedelinin Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalması nedeniyle mülkiyet hakkına saygı gösterilmediğini iddia etmekte ve bu konuda AİHS'nin Ek 1 No'lu Protokolü'nün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

Başvuran aynı olaylara dayanarak AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir.

HUKUKA DAİR

AİHM, 6 Eylül 2005 tarihinde Hükümet tarafından 26 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, 58561/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvuran Musa Kılıç'a karşılıksız 2.600 (iki bin altıyüz) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm.

Bu miktar maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafıkapsamakta olup, her türlü vergiden muaf olarak, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranın belirteceği banka hesabına Euro olarak ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır."

AİHM, 26 Temmuz 2005'te ise başvuranın temsilcisinin aynı tarihte imzaladığı beyanınıalmıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan 58561/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere Musa Kılıç'a karşılıksız 2.600 (iki bin altı yüz) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not ederim.

Bu tutar maddi, manevi her türlü zarar ile masrafı kapsayarak her türlü vergiden muaf, Mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Başvuran yapılan teklifi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçmektedir. Başvuran davanın nihai sonuca ulaştığını beyan eder.

Mevcut beyan dostane çözüm çerçevesinde Hükümet ve başvuran nezdinde imzalanmıştır."

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşme'nin 37 § 1 in fin maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesi uyarınca davanın kayıtlardan düşürülmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, Mahkeme, oybirliğiyle,

Davanın, kayıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA