kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
İSMAİL VE HALİL GÜNGÖR-TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İSMAİL VE HALİL GÜNGÖR-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 48618 / 99)

KARARIN ÖZETİ (DOSTANE ÇÖZÜM)
29 Kasım 2005

OLAYLAR

Başvuranlar İsmail ve Halil Güngör T.C. vatandaşı olup İstanbul'da ikamet etmektedirler. Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İstanbul Barosu avukatlarından Nurhan Baylav tarafından temsil edilmektedirler.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1992 yılında başvuranlara Tuzla'da (İstanbul) bulunan taşınmazı istimlak etmiştir. KGM tarafından belirlenen istimlak bedeli 1994 tarihinde başvuranlara ödenmiştir.

Başvuranlar ödenen miktarın yetersiz olduğu gerekçesiyle Pendik Asliye Hukuk Mahkemesi'ne (Mahkeme) ek bedel talebinde bulunmuşlardır.

Mahkeme, 14 Aralık 1995 tarihli kararla, kamulaştırma tarihinden itibaren uygulanacak % 30 yasal faiz oranıyla birlikte KGM'nin başvuranlara 300.192.000 TL. ek istimlak bedeli ödenmesini kararlaştırmıştır.

Yargıtay, 9 Nisan 1996 tarihinde İlk derece mahkemesi'nin kararını onayarak nihai kararıvermiştir.

Ek istimlak bedeli yasal faiziyle birlikte başvuranlara 15 Ocak 1998 tarihinde ödenmiş, bu arada bu miktar 674.118.000 TL.'ye yükselmiştir.

HUKUKA DAİR

AİHM, Hükümetin ilgili beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, 48618/99 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvuranlar Halil ve İsmail Güngör'e ex gratia 2.300 (iki bin üç yüz) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm. Bu miktar maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafı kapsamakta olup, her türlü vergiden muaf olarak, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1 a) ve c) maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödenecektir. Bu ödeme davanın nihai sonucunu oluşturacaktır.

Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir".

AİHM, başvuranların temsilcisinin beyanını almıştır:

"Başvuranlar Halil ve İsmail Güngör'ün temsilcisi olarak Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan 48618/99 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvuranlara ex gratia olarak 2.300 (iki bin üç yüz) Euro, tutarında ödeme yapmayıteklif ettiğini not ederim.

Bu tutarın maddi, manevi her türlü zarar ile masrafı kapsayarak her türlü vergiden muaf, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1 a) ve c) maddesi uyarınca verdiği kararın bildirmesini müteakip üç ay içinde ödeneceğini bildiririm.
Başvuranlara danışarak yapılan teklifi kabul ettiğimi ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerden vazgeçildiğini bildiririm. Davanın nihai sonuca ulaştığınıbeyan ederiz".

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu anlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fin maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesi uyarınca davanın kayıtlardan düşürülmesi gerekmektedir.
Bu gerekçelere dayalı olarak, Mahkeme, oybirliğiyle,

Davanın, kayıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA