kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
DERDİ ÇALLI - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
DERDİ ÇALLI - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 26543/95)

KARARIN ÖZETİ (DOSTANE ÇÖZÜM)

1944 doğumlu olan başvuran Derdi Çallı, T.C. vatandaşı olup İstanbul'da ikamet etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İstanbul Barosu avukatlarından M. Arslanargin, T. Tepe ve G. Çam tarafından temsil edilmektedir.

OLAYLAR

Kartal'da bulunan ve mülkiyeti başvurana ait olan arsa 30 Mart 1990 tarihli karar ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kamulaştırılmıştır.

Bilirkişi tarafından tespit edilen 130.534.160. TL kamulaştırma bedeli 23 Haziran 1990'da başvurana ödenmiştir.

Başvuran, kendisine ödenen kamulaştırma bedelini yetersiz bulduğu gerekçesiyle 4 Eylül 1991 tarihinde Kartal Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştur.

Sözkonusu mahkeme, 30 Aralık 1991 tarihli kararıyla başvurana 403.500.000. TL. ek bedel ödenmesini ve kamulaştırma tarihinden itibaren geçen süre için bu miktara yıllık %30 gecikme faizi uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını 24 Mart 1992'de onamıştır.

Başvuran 12 Mayıs 1992 tarihinde adıgeçen kurum hakkında icra takibi başlatmıştır.

16 Temmuz 1996 tarihinde, başvurana ek kamulaştırma bedeli ödenmiştir.

HUKUKA DAİR

AİHM, 8 Temmuz 2002'de Hükümetin aşağıdaki beyanını almıştır.

"Türk Hükümeti'nin, 26543/95 no'lu başvurunun dostane çözüme kavuşturulması için başvuran Derdi Çallı'ya maddi ve manevi tazminat olarak 70.000 (yetmiş bin) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm. Bu miktar, yansıtılabilecek her türlü vergiden muaf olup başvuranların ve/veya yetkili temsilcisinin adına açılacak banka hesabına Euro olarak yatırılacaktır. AİHS'nin 39.maddesi uyarınca kararın verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır.

Hükümet, AİHM nihai kararı verdikten sonra, davanın AİHS'nin 43§1 maddesine göre Büyük Daire'ye gönderilmesi yönünde talepte bulunmayacağını taahhüt etmiştir."

2 Mayıs 2002 tarihinde, AİHM, başvuranın avukatından müvekkilinin dostane çözüm çerçevesinde Hükümetin teklif etliği miktarı kabul ettiğine dair mektubu almıştır.

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm anlaşmasını dikkate almakta ve bu anlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşme'nin 37§1 Maddesi).

Dolayısıyla dava zabıtlardan düşürülmelidir.

BU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE

1. Başvurunun 26546/95 nolu başvurudan ayrılmasına;

2. Davanın, zabıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

3. Tarafların davanın Büyük Dairede tekrar görülmesini talep etmeyeceklerine dair taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar Fransızca olarak verilmiş ve 12 Aralık 2002 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2.ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA