kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
YURTSEVEN - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
YURTSEVEN - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 31730/96)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ
18 Aralık 2003

Bu karar kesindir. Ancak, şekli yönden düzeltilebilir.

USUL

Dava 26 Nisan 1996 tarihinde, Türk vatandaşları olan Ali Yurtseven, Haşim Yurtseven, Abdullah Özeken ve Sabri Sarıtaş(Başvuranlar) tarafından, İnsan Hakalrını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme'nin eski 25. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan bir başvurudan (31730/96) kaynaklanmaktadır.

OLAYLAR

Başvuranlar sırasıyla 1966, 1975, 1934 ve 1971 doğumlu olup, Türkiye'nin Güneydoğusu'nda bulunan Yüksekova ilçesinde yaşamaktadır.

27 Ekim 1995'te, Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul komutasındaki Yüksekova Komando Taburuna bağlı askerler, askeri bir operasyon için Ağaçlı köyüne gelmiştir.

Birinci ve ikinci başvuranların babasıŞemsettin Yurtseven, üçüncü başvuranın oğlu Mikdal Özeken ve dördüncü başvuranını kardeşi Münür Sarıtaş askerler tarafından, askeri bir araçla götürülmüşlerdir. Daha sonra serbest bırakılmamışlardır. 73 yaşındaki Şemsettin Yurtseven AğaçlıKöyünde yaşamaktaydı. 18 yaşındaki Mikdat Özeken ve 13 yaşındaki Münür Sarıtaş ise o gün odun toplamak için köye gelmişlerdi.

Başvuranlar, Yüksekova Komando Taburuna müracaat ederek yakınlarının durumu hakkında bilgi istediler. Binbaşı Yurdakuli başvuranların yakınlarının gözaltına alındığını reddetti.

Yakınlarının gözaltına alındığı 27 Ekim 1997 tarihinden bu yana, başvuranlar yakınlarının durumu hakkında herhangi bir bilgi alamamıştır.

Hükümete göre, Ağaçlı Köyünde belirtilen tarihte bir operasyon yapılmamışve başvuranların yakınları gözaltına alınmamıştır.
13 Haziran 1997 tarihinde, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Şemsettin Yurtseven'in Binbaşı Yurtsever tarafından döverek öldürüldüğü, olayı görenMikdat Özeken ve Münür Sarıtaş'ın ise sırasıyla Kahraman Bilgiç ve bir itirafçıolan Nihat Yiğiter ile bir yüzbaşı tarafından vurularak öldürüldüğü yönündeki bilgilere dayanarak, adı geçenler hakkında dava açmıştır.

12 kasım 199'da, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi, adı geçenleri, başvuranların yakınlarını öldürdüklerine dair delil yetersizliğinden beraat ettirmiştir.

Mahkeme, Mehmet Emin Yurdakul hakkında, üç kişiyi yetkilerini aşarak gözaltına aldığı yolunda deliller bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

Başvuranların avukatı tarafından yapılan temyiz başvurusu, Yargıtay tarafından 2 Nisan 2001 tarihinde reddedilmiştir.

HUKUK

1 Temmuz 2003 tarihinde Mahkeme, Hükümetten aşağıdaki açıklama metnini almıştır:

"...4. Hükümetin, 31730/96 başvuru no.su ile kayıtlı başvurunun dostane çözümü çerçevesinde, başvuranlara iyi niyete binaen, toplam 160,000,- (yüzaltmışbin) Euro ödemeyi teklif ettiğini bildiririm. Yargılama giderlerini de kapsayan bu miktar, her türlü vergi ve sair kesintiden muaf olarak, başvuranlar ve/veva yetkili temsilcisinin göstereceği bir banka hesabına, Euro olarak ödenecektir. Bu miktar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca kararın verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Ödeme, davayınihai olarak sonuçlandıracaktır. Bu miktarın belirtilen üç ay içerisinde ödenmemesi durumunda, Hükümet, ödeme tarihine kadar Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği marjinal kredi faizlerinin üç puan üzerinde basit faiz ödemeyi taahhüt eder...."

15 Mayıs 2003'te başvuranların temsilcisi tarafından imzalanan ve yukarıdaki açıklama metnini kabul etliklerine dair bildiri metni de Mahkemeye ulaşmıştır.

AİHM, (AİHS'nin 39. maddesi gereğince) tarafların dostane çözüme ulaştığınıtespit etmiştir.. Sözkonusu uzlaşma AİHS ve Ek Protokollerde öngörülen insan haklarına saygı prensibine uygundur. (AİHS'nin 37§1. ve İçtüzüğün 62§3 maddeleri).
BU DURUMDA dava kayıttan düşürülmelidir.

BU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,

1. Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2.Tarafların davanın Büyük Daire'de tekrar görüşülmesini talep etmeyeceklerine ilişkin taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar. 22 Temmuz 2003 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına uygun olarak İngilizce verilmiş ve yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA