kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
KÜLTER - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
KÜLTER - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 42560/98)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ
4 Aralık 2003

USUL

Dava, 11 Haziran 1998 tarihinde, bir Türk vatandaşı olan Lokman Külter (başvuran) tarafından, Sözleşme'nin eski 25. maddesi uyarınca, Komisyona yapılan bir başvurudan (Başvuru No. 42560/98) kaynaklanmaktadır.

OLAYLAR

Başvuran 1973 doğumludur.

14 Kasım 1991'de, PKK'dan ayrılan B.S. Şırnak il merkezinde, kimliği belirsiz şahıslar tarafından öldürülmüştür.

18 Kasım 1991'de, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile personel lojmanlarına silahlı bir saldırı düzenlenmiş ve bir polis ile iki şahıs öldürülmüştür.

23 Nisan 1992'de, başvuran güvenlik güçleri tarafından sorgulanmıştır. Başvuran, ifadesinde 1991'de PKK'ya katıldığını, ancak 18 Kasım 1991 operasyonunda yer almadığını belirtmiştir.

6 Mayıs 1992'de, başvuran Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi'nce düzenlenen bir operasyon sırasında göz altına alınmıştır.

15 Mayıs 1992 tarihli Savcılık ifadesinde, başvuran, Emniyette verdiği ifadeleri reddetmiştir.

Tutuklanması istemiyle sevk edildiği Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi'nde başvuran, masum olduğunu ileri sürmüş ve Emniyette verdiği ifadelerine itiraz etmiştir. Adı geçen Mahkeme, başvuranın tutuklanmasına karar vermiştir.

31 Mayıs 1992 tarihli balistik raporunda, başvuranın gösterdiği silahlardan birinin, B.S. öldürülmesi olayında kullanıldığı belirtilmiştir.

1 Eylül 1992 tarihli iddianame ile Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, başvuranla birlikte 34 diğer sanığı, Türk Ceza Kanununun 125, 168, 169 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca PKK üyesi oldum ve yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarıyla itham edilmiştir.

7 Eylül 1992 tarihli karar ile, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, iddia edilen suç ve delil durumunu göz önüne alarak başvuranın tutukluluk halinin devamına karar vermiştir.

Başvuranın müteakip duruşmalardaki tahliye talebi benzer gerekçelerle Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Başvuran, 12 Haziran 1998 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

3 Temmuz 1998 tarihli karar ile, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Türk Ceza Kanununun 169. ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca başvuranı üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırmıştır.

9 Temmuz 1998 tarihinde başvuran, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştur.

14 Ekim 1999 tarihli ve 27 Ekim 1999 tarihinde açıklanan karar ile Yargıtay, başvurunun B.S. öldürülmesine karışması nedeniyle, Türk Ceza Kanununun 125. maddesi uyarınca yargılanması gerektiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

30 Aralık 1999 tarihli duruşmada, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına uyarak, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nden, başvuranın ifadesini almasını talep etmiştir.

8 Şubat 2000 tarihli duruşmada, başvuranın tutuklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu dava halen ulusal yargı organları önünde devam etmektedir.

HUKUK

15 Ekim 2003 tarihinde Mahkeme, Hükümetten, aşağıdaki deklarasyon metnini almıştır:

"Lokman Külter tarafından yapılan ve 42560/98 No. İle kayıtlı başvurunun dostane çözümü ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, iyi niyete binaen, başvuranın zararına karşılık 11.000,- (onbirbin) Euro ve yargılama giderlerine karşılık 1.500,- (binbeşyüz) Euro olmak üzere 12.500,- (onikibinbeşyüz) Euro ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim.

Bu miktara, herhangi bir vergi uygulanmaksızın, başvuranın ve/veya yetkili temsilcisi tarafından bildirilecek banka hesabına, kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca açıklanmasından sonra üç ay içerisinde, Euro olarak ödenecektir. Ödeme davayı nihai olarak sonuçlandıracaktır.

Bu miktarın belirtilen süre içinde ödenmemesi durumunda, Hükümet, ödeme tarihine kadar Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği marjinal kredi faizlerinin üç puan üzerinde basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Diğer yandan, Hükümet, Sözleşme'nin 43/1. maddesi uyarınca, davanın Büyük Daire önüne götürülmesini talep etmeyeceğini taahhüt eder."

Mahkeme, 13 Ağustos 2003 tarihinde, başvuran temsilcisi tarafından imzalanan ve dostane çözüm önerisini kabul ettiğini belirten bildiri metnini almıştır.

AİHM, tarafların dostane çözüme ulaştığını tespit etmiştir.. Sözkonusu uzlaşmanın, AİHS ve Ek Protokollerde öngörülen insan haklarına saygı prensibine uygun olduğu kanaatindedir. (AİHS'nin 37/1. maddesinin son fıkrası, İçtüzüğün 62/3. maddesi).

Dolayısıyla, dava kayıttan düşürülmeye uygundur.

Bu gerekçelerle, Mahkeme, oybirliğiyle,

1- Başvurunun, kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2- Tarafların davayı Büyük Daireye götürmeyecekleri yönündeki taahhütlerini dikkate almıştır.

Fransızca olarak verilen bu karar, 4 Aralık 2003 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA