kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MEHMET EMİN KARATAY - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
MEHMET EMİN KARATAY - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 36596/97)

DOSTANE ÇÖZÜM KARARININ ÇEVİRİSİ

OLAYLAR

1963 doğumlu Mehmet Emin Karatay (başvuran) T.C. vatandaşı olup olayların meydana geldiği sırada İzmir'de ikamet etmektedir.

9 Temmuz 1996 tarihinde başvuran, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı bölücü faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle İzmir Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınmıştır.

Başvuran 17 Temmuz 1996 tarihinde, İzmir Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

2 Ağustos 1996 tarihinde, Cumhuriyet Savcısı yasadışı örgüt PKK'ya mensup olduğu suçlamasıyla başvuran hakkında dava açmıştır.

HUKUKA DAİR

AİHS'nin 5§3 maddesine atıfta bulunan başvuran gözaltı süresinin uzunluğundan şikayette bulunmaktadır.

A. Kabuledilebilirlik hakkında

AİHM, sözkonusu şikayetin AİHS'nin 35§3 maddesi anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve başvuruyu kabuledilemez bulmak için başka bir gerekçe de bulunamadığını belirtmektedir. Sonuçta, AİHM başvuruyu kabuledilebilir bulmuştur.

B. Tarafların üzerinde uzlaşmış oldukları anlaşma

11 Haziran 2003 tarihinde Hükümet, 22 Mayıs tarihinde imzalanan aşağıdaki beyanı AİHM'ye ulaştırmıştır:

"Yukarıda belirtilen davanın dostane çözüm amacıyla Türk Hükümetinin, M.E. Karatay'a 4.000 (dörtbin) Euro tutarındaki parayı, Mahkeme'nin AİHS'nin 39. maddesi uyarınca verdiği kararı müteakip 3 ay içinde manevi tazminat ile beraber mahkeme masrafı olarak ödemeyi önerdiğini beyan ederim."

13 Mart 2003 tarihinde başvuranın temsilcisi aşağıdaki beyanı AİHM'ye sunmuştur:

"Türk Hükümeti'nin, M.E. Karatay'a 4.000 (dörtbin) Euro tutarındaki parayı, AİHM'de henüz çözüme bağlanmamış yukarıda belirtilen başvurunun kaynağı olan davanın dostane çözümü için, manevi tazminat ve mahkeme masrafı olarak ödemeye hazır olduğunu saptadım.

Bu öneriyi kabul ediyor, diğer yandan sözü edilen başvuru kaynaklı olaylar konusunda Türkiye aleyhindeki diğer her türlü talep hakkından vazgeçiyorum. Dava nihai sonuca ulaşmıştır.

İşbu beyan, Hükümet ile başvuranın üzerinde uzlaşmaya vardıkları dostane çözüm çerçevesinde yapılmıştır."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları anlaşmayı dikkate almakta (Sözleşmenin 39. maddesi) ve bu anlaşmanın, Sözleşme ve Ek Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37§1 ve İçtüzüğün 62§3 ve 4 maddeleri).

Dolayısıyla dava kayıttan düşürülmektedir.

BU NEDENLERDEN DOLAYI AİHM, OYBİRLİĞİYLE

1. Başvurunun kabul edilmesine;

2. Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

İşbu karar, 28 Ekim 2003 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına uygun bir biçimde Fransızca verilmiş ve yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA