kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ALİL YILMAZ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
ETKİLİ BAŞVURU HAKKI

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
HALİL YILMAZ - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no:32925/03)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ
2 MAYIS 2006

OLAYLAR

1935 doğumlu başvuran Halil Yılmaz Türk vatandaşı olup, Adıyaman'da ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Kahta Barosu avukatlarından R. Bozan tarafından temsil edilmektedir.

Başvuranın sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Kahta Belediyesi, 18 Ekim 2000 tarihinde, Kahta'da bulunan başvurana ait arsanın bir kısmını su arıtma merkezinin kurulması çerçevesinde kamulaştırmış ve kamulaştırılan taşınmazı karşılığında başvurana 9.873.963.000 TL ödemiştir.

Kamulaştırma bedelinin yetersiz olduğuna kanaat getiren başvuran, 15 Kasım 2000 tarihinde, Kahta Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kamulaştırma bedelinin artırılması için dava açmıştır.

Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Eylül 2002 tarihinde verdiği kararla başvuranın mahkemeye başvurduğu 15 Kasım 2000 tarihinden itibaren işlemek üzere yasal gecikme faiziyle birlikte 29.462.478.370 TL tazminat artırımına gitmiştir.

Yargıtay 19 Aralık 2002 tarihinde 11 Eylül 2002 tarihli kararı onamıştır.

İcra Dairesi, başvuranın talebi üzerine 3 Şubat 2003 tarihinde, borcunu ödemesi için Belediye'ye ödeme emri göndermiştir.

Başvuranın avukatı ve Kahta Belediyesi 7 Ekim 2005 tarihinde anlaşma protokolü imzalamışlardır. Bir yandan Belediye, yargılama masraflarını, avukat ücretini, gecikme faizini ve İcra Dairesi'nin yaptığı bütün diğer masraf ve harcamaları da kapsayan 90.447 Yeni Türk Lirası tutarını başvurana ödemeyi taahhüt etmiştir. Diğer yandan, başvuranın avukatı, bu tutarın başvurana ödendiği andan itibaren Belediye'nin borcunun ortadan kalkacağını ve bu tarihten itibaren Belediye'den hiçbir bir borç yada alacak talep edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Başvuran 10 Şubat 2006 tarihli bir yazıyla Belediye'nin, yukarıda belirtilen miktarıbeş taksitte Eylül 2005 ile Ocak 2006 tarihleri arasında borcunu ödediğini AİHM'ye bildirmiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, 1 No'lu Protokol'ün 1. maddesini ileri sürerek, adli kararla kendisine ödenmesi gereken ek kamulaştırma bedelinin Kahta Belediyesi tarafından ödenmediğinden dolayı mallarına saygı hakkının ihlal edilmesinden şikayetçi olmuştur.

Başvuran, AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmiştir. Başvuran, Türk hukukunda dava konusu durumu çözüme kavuşturacak bir mekanizmanın bulunmamasından şikayetçi olmuştur.

HUKUK AÇISINDAN

Başvuran, 10 Şubat 2006 tarihli bir yazıyla, Kahta Belediyesi'nin 7 Ekim 2005 tarihinde avukatı ile imzaladığı anlaşma protokolüne uygun olarak borcunu ödediğinden dolayı başvurusundan vazgeçtiğini belirtmiştir. Son taksit ödemesi Ocak 2006 tarihinde yapılmıştır.

AİHM, 14 Mart 2006 tarihli yazıyla Hükümet'e başvuranın başvurusundan vazgeçtiğini bildirmiştir.

AİHM, başvuranın AİHS'nin 37§1 -a maddesi uyarınca başvurusunu sürdürmeyi düşünmediği sonucuna varmıştır. Ayrıca AİHM, AİHS tarafından güvence altına alınan insan haklarına saygı alanına giren hiçbir özel durumun AİHS'nin 37§1 maddesi in fine gereğince başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektirmediğine kanaat getirmektedir.

Sonuç olarak İçtüzüğün 29§3 maddesinin uygulanmasına son vermek ve davayıkayıttan düşürmek uygun olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM, oybirliğiyle,

Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA