kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
BERK- TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
BERK- TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 41973/98)

KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ (DOSTANE ÇÖZÜM)
STRAZBURG
20 Nisan 2006

İşbu karar nihai olup bazışekli düzeltmelere tabi olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (41973/98) başvuru no'lu davanın nedeni, bu ülke vatandaşı Misbah Berk ve çocukları Edip, Ayşe ve Ferhat'ın (başvuranlar) 28 Nisan 1998 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) eski 25. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvurudur.

Adli yardımdan faydalanan başvuranlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, Diyarbakır Barosu avukatlarından S. Çınar tarafından temsil edilmektedir.

OLAYLAR

1944 doğumlu Misbah Berk ve 1965 doğumlu Edip Berk Türk vatandaşı olup Diyarbakır'da ikamet etmektedirler.

22 Ekim 1997 tarihinde, bir terör örgütü aleyhine yürütülen bir operasyon çerçevesinde polisler başvuranların rızası alınarak evlerinde arama yapmıştır.

Aynı gün saat 16.40'ta başvuranların beyanları sonrasında polisler bir bilgisayarcıda bulunan ve PKK'ya ait olan bir bilgisayara el koymuştur.

Başvuranlar 30 Ekim 1997 tarihine kadar gözaltında tutulmuşlardır.

3 Kasım 1997 tarihli iddianameyle Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, başvuranları silahlı çete üyesi olmakla itham etmiştir.

Bu arada tutuklu yargılanan başvuranlar, 19 Mart 1998 tarihinde serbest bırakılmıştır.

19 Kasım 1998 tarihli bir kararla, DGM başvuranları atılı fiillerden suçlu bularak her birini üç yıl dokuz ay ağır hapis cezasına çarptırmıştır.

HUKUK AÇISINDAN

30 Ocak 2006 tarihinde, AİHM Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Ben Avrupa İnsan Hakları Konseyi Müdür Yardımcısı, Elçi Erdoğan İşçan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin AİHM önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere, karşılıksız olarak Edip Berk ve Misbah Berk'e, 5.000 Euro (beş bin) tutarında ödeme yapmayıönerdiğini bildiririm.

Başvuranlardan her birine 2.500 Euro (iki bin beşyüz) ödenecektir. Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar YTL'ye çevrilecek ve AİHS'nin 39. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.

Ayrıca Hükümet, AİHS'nin 43§1 maddesine uygun olarak davayı Büyük Daire'ye göndermeyeceğini taahhüt eder.

AİHM, 3 Şubat 2006 tarihinde başvuranların avukatı tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

"Edip Berk ve Misbah Berk'in temsilcisi olarak, AİHM'de görülmekte olan davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin bize, karşılıksız olarak 5.000 Euro (beş bin) tutarında ödeme yapmaya hazır olduğunu not ediyorum.

Başvuranlardan her birine 2.500 Euro (iki bin beşyüz) ödenecektir. Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar YTL'ye çevrilecek ve AİHS'nin 39. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.

Bu öneriyi kabul ediyor ve başvuru kaynaklı ilgili olaylar hakkında Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyoruz. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririz.

İşbu beyan, Hükümet'in ve başvuranların ulaşmış oldukları dostane çözüm çerçevesinde kayda geçmektedir. Ayrıca, Mahkemenin verdiği karardan sonra Sözleşme'nin 43§1 maddesi uyarınca davanın Büyük Daireye götürülmesini talep etmeyeceğimizi taahhüt ederiz".

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane anlaşmayı dikkate almaktadır (Sözleşmenin 39. Maddesi). Bu anlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37§1 ve İçtüzüğün 62§3 Maddeleri).

Dolayısıyla dava kayıttan düşürülmelidir.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME, OYBİRLİĞİYLE,

1. Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2. Tarafların davanın Büyük Dairede tekrar görüşülmesini talep etmeyeceklerine ilişkin taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM'nin iç tüzüğünün 77 §§ 2 ve 3 maddesine uygun olarak 20 Nisan 2006 tarihinde yazıyla bildirilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA