kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ALİ ALBAYRAK - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
ALİ ALBAYRAK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 70151 / 01)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)

Mahkeme, 21 Mart 2006 tarihinde Nicolas Bratza başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararıvermiştir

OLAYLAR

Başvuran Ali Albayrak 1961 doğumlu T.C. vatandaşı olup İzmir'de ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde İzmir Barosu avukatlarından H.Ç. Akbulut ve S. Cengiz tarafından temsil edilmektedir.

Başvuran, 21 Aralık 1982 tarihinde askerlik görevini yerine getirdiği sırada yasadışı örgüt Dev-Yol üyesi olduğu gerekçesiyle Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 25 Nisan 1980 tarihli gıyabi tutuklama kararına istinaden tutuklanarak gözaltına alınmıştır.

Başvuran iki yıl tutulu bulundurulmasının ardından belirtilmeyen bir tarihte serbest bırakılmıştır.

Adana Sıkıyönetim Mahkemesi 17 Haziran 1986 tarihinde TCK'nın 146 § 1. maddesi uyarınca yapılan ithamlardan başvuranı suçlu bulmuş ve beş yıl hapis cezasına çarptırmış ve hakkında kamu hizmetinden men kararı vermiştir.

Bu arada, 27 Aralık 1993 tarihli Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Sıkıyönetim Mahkemesi feshedilmiş, Dev-Yol hakkındaki dava Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçmiştir.

Ağır Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2001 tarihinde delil yetersizliğinden başvuranın serbest bırakılmasına karar vermiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran AİHS'nin 6. maddesine atıfta bulunmakta, hakkında yürütülen yargı sürecinin uzunluğundan ve hüküm kararlarının kendisine tebliğ edilmediğinden şikayetçi olmaktadır. Ayrıca, serbest bırakılmasına rağmen kamu hizmetinde bulunamamaktan yakınmaktadır.

HUKUKA DAİR

AİHM, 30 Ocak 2006 tarihinde Hükümetten şu beyanı almıştır:

" Türk Hükümeti, 70151/01 no'lu başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuran Ali Albayrak'a ex gratia 17.000 (on yedi bin) Euro tutarında ödeme yapmayıönermektedir.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (...) maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranın veya temsilcisinin belirteceği banka hesabına Euro olarak ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmamasıdurumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır.

(…)"

AİHM, 5 Ocak 2006 tarihinde başvuran tarafından imzalanan beyanı almıştır:

" Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvuran Ali Albayrak'a ex gratia 17.000 (on yedi bin) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not ederim.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup tüm vergilerden muaf olarak, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (...) maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranın veya temsilcisinin belirteceği banka hesabına Euro olarak ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmamasıdurumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır.

Başvuran yapılan teklifi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçmektedir. Başvuran davanın nihai sonuca ulaştığını beyan eder.

Mevcut beyan dostane çözüm çerçevesinde Hükümet ile başvuran arasında imzalanmıştır.

(…) "

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fine maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına istinaden davanın kayıttan düşürülmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA