kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
YALÇIN KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

DOSTANE ÇÖZÜME VARILMASI
HAKKANİYETE UYGUN BİR TATMİN

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
YALÇIN KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (No:2)(Başvuru no: 56004 / 00)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)
2 Mart 2006

İşbu karar nihai olup, şekli değişikliklere tabi tutulabilir.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve (56004/00) başvuru no'lu davanın nedeni bu ülke vatandaşı Yalçın Küçük'ün (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 7 Mart 2000 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İstanbul Barosu avukatlarından G.Çaylıgil ve F.İlkiz tarafından temsil edilmektedir.

OLAYLAR

1938 doğumlu başvuran, Ankara'da ikamet etmektedir.

Başvuran 25 Eylül 1993 tarihinde «Halklar ve özgürlükler» konulu bir yuvarlak masa toplantısına katılmış ve burada bir konuşma yapmıştır.

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Savcısı 23 Ekim 1996 tarihinde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 8 § 1. maddesine dayalı olarak başvuran hakkında ceza davası açmış, başvuranı Devletin bölünmez bütünlüğüne karşı bölücülük propagandası yapma suçu ile itham etmiştir.

Aralarında askeri bir hakimin de yer aldığı üç kişilik DGM heyeti, 22 Mart 1999 tarihli bir kararla TCK'nın 169. maddesine dayalı olarak başvuranı üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırmıştır.

Temyiz aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın tebliğnamesi başvurana tebliğ edilmemiştir.

9 Eylül 1999 tarihinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın görüşüne de dayalı olarak DGM kararını onamıştır.

DGM, 14 Aralık 1999 tarihinde başvuranın basın yoluyla işlenen suçların ertelenmesini öngören 4454 sayılı Kanun'un 1. maddesine dair yapmış olduğu başvuruyu reddetmiş ve bu yasadan yararlanabilmek için suçun basın yoluyla işlenmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

HUKUKA DAİR

AİHM, 2 Eylül 2005 tarihinde Hükümetin aşağıdaki beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuran Yalçın Küçük'e karşılıksız olarak 6.450 (altı bindört yüz elli) Euro tutarında ödeme yapmayı önermektedir.

Bu miktar her türlü vergiden muaf, maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafı kapsamakta olup, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranın veya temsilcisinin belirteceği banka hesabına Euro olarak ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması
durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır.

Son olarak Hükümet, AİHM'nin verdiği kararın ardından AİHS'nin 43 § 1. maddesi uyarınca davanın Büyük Daireye götürülmesini talep etmeyeceğini taahhüt etmektedir."

AİHM, 14 Aralık 2005 tarihinde başvuranın temsilcilerinin beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvuran Yalçın Küçük'e karşılıksız olarak 6.450 (altı bin dört yüz elli) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not ederim.

Bu tutar maddi, manevi her türlü zarar ile masrafı kapsayarak her türlü vergiden muaf,Mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 39. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödenecektir.

Başvuran yapılan teklifi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçmektedir. Başvuran, davanın nihai sonuca ulaştığını beyan eder.

Son olarak başvuran, AİHM'nin verdiği kararın ardından, AİHS'nin 43 § 1. maddesi uyarınca davanın Büyük Daireye götürülmesini talep etmeyeceğini taahhüt etmektedir."

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fin maddesi).

Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesi uyarınca davanın kayıtlardan düşürülmesi gerekmektedir.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

1. Davanın, kayıtlardan düşürülmesine karar vermiş;

2. Tarafların davayı Büyük Daire'ye götürmeyeceklerine dair taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM'nin iç tüzüğünün 77 §§ 2. ve 3.maddelerine uygun olarak 2 Mart 2006 tarihinde yazıyla bildirilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA