kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
SINIRLI SORUMLU FAKÜLTELER KONUT YAPI KOOPERATİFİ-TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
SINIRLI SORUMLU FAKÜLTELER KONUT YAPI KOOPERATİFİ-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 63366 / 00)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)

Mahkeme, 9 Şubat 2006 tarihinde B.M. Zupancic başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararıvermiştir.

OLAYLAR

Başvuran Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş bir kooperatif olup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İzmir ve İstanbul Barosu avukatlarından Ensal Kültüral, Sedat Konurca ve Mehmet Nur Terzi tarafından temsil edilmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü (İdare) 1994 tarihinde başvurana ait Beykoz'da (İstanbul) bulunan arsayı çevre yolu yapımı dolayısıyla istimlak etmiştir.

Başvuran, ödenen miktarın yetersiz olduğu gerekçesiyle ek istimlak bedeli talebiyle Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Aralık 1998 tarihli bir kararla başvurana 484.563.160.000 T.L. ek bedel ödenmesine ve bu miktara taşınmazın İdareye devredildiği tarihten itibaren yıllık % 30 yasal faiz işletilmesine karar vermiştir.

Yargıtay 2 Mart 1999 tarihinde bu kararı onamıştır.

Ek kamulaştırma bedeli başvuran Kooperatif'e 26 Mayıs 2000 tarihinde 1.243.850.260.000 TL. olarak ödenmiştir.

HUKUKA DAİR

AİHM, Hükümetten 29 Kasım 2005 tarihinde aşağıdaki beyanı almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, 63366/00 no'lu başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuran Sınırlı Sorumlu Fakülteler Konut yapı Kooperatifi'ne masraf ve harcamalarla birlikte ex gratia 350.000 (üç yüz elli bin) Euro tutarında ödeme yapmayı önerdiğini beyan ederim. Bu miktar her türlü vergiden muaf tutulacaktır.

Ödeme, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. a) ve c) maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır. Hükümet, ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir."

AİHM, başvuranın temsilcisi M.Terzi tarafından 31 Ağustos 2005 tarihinde aşağıdaki beyanıalmıştır:

"Kooperatif temsilcisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi önünde bulunan 63366/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvurana masraf ve harcamalarla birlikte ex gratia 350.000 (üç yüz elli bin) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not ederim.

Ödemenin Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. a) ve c) maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacağını, ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için belirtilen koşullarda basit faizin uygulanacağını ayrıca belirtirim.

Yapılan teklifi müvekkilime danışarak kabul ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerden vazgeçiyorum. Davanın nihai sonuca ulaştığını beyan ederiz."

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fin maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesi uyarınca davanın kayıtlardan düşürülmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Davanın, kayıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA