kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
KEMAL BOLAT - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
KEMAL BOLAT - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 36769/02)

NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ
10 Ocak 2006

OLAYLAR

Başvuran Kemal Bolat 1977 doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Ankara Barosu avukatlarından Nuran Paylaşan tarafından temsil edilmektedir.

ŞİKAYETLER

Başvuran kendisini mahkum eden Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bünyesinde askeri hakimleri hazır bulundurması nedeniyle bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olmadığından şikayetçi olmakta, AİHS'nin 6 § 1. maddesini ileri sürmektedir.

HUKUK AÇISINDAN

A. Tarafların görüşleri

Hükümet iki açıdan altı ay kuralına uyulmadığı itirazında bulunmaktadır.

Hükümet ilk olarak, altı ay kuralının Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin almış olduğu kararlardan itibaren başlaması gerektiğini, zira sözü edilen dönemde Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kararlarına karşı hiçbir başvuru yolunun mevcut olmadığını belirtmektedir.

Hükümete göre sözkonusu sürenin Yargıtay'ın kararlarından itibaren başladığı farz edilse bile 27 Ocak 1999 tarihinde yapılan başvuru gecikmeli yapılmıştır. Hükümet bu bağlamda, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kararlarını onayan iki yargı kararının sırasıyla 12 Mart ve 26 Kasım 1997 tarihlerinde sözlü olarak tebliğ edildiğinin altını çizmektedir. Başvuranın avukatının alenen açık duruşmalarda dile getirilen kararlara katılması engellendiği varsayılsa bile izleyen günlerde bu kararlardan haberdar olmak mümkündü.

Hükümet son olarak CMUK'un 33. maddesi gereğince ve alenen açıklanması ölçüsünde başvuranın Yargıtay kararlarının tebliğ edilmemesi şikayetinde bulunamayacağını hatırlatır.

Başvuran bu savlara karşı çıkmakta ve 6 Kasım 1997 tarihli kararın açıklandığı gün avukatının bulunmadığını, ayrıca altı ay kuralının 6 Kasım 1997 tarihli kararın avukatına tebliğ edildiği tarihten itibaren yani 28 Ağustos 1998 tarihinde başlamasını gerektiğini öne sürmektedir.

Hükümet ayrıca başvurunun uygun olmayan bir yapısının olduğunu ve başvuranın bu konuda hiçbir menfaatinin bulunmadığını kaydetmektedir.

B. AİHM'nin değerlendirmesi

Tarafların görüşleri ve dava olaylarıışığında AİHM, ne uygun olmayan yapısı ne de başvurunun bir menfaatinin bulunmadığı üzerinde durmak niyetindedir. AİHM, izleyen gerekçelerden her halükarda başvurunun geç yapıldığına itibar etmektedir.

Türk hukukunda cezai süreçlerde CMUK'un 261. ve 324. maddelerinde öngörüldüğü üzere ilgiliye yazılı tebligatın ve Yargıtay kararlarının yapılmadığına karşı çıkılmamaktadır. Benzer kararlar prima facie CMUK'un 33. maddesinde yer aldığışekliyle yazılı tebliği öngörmemektedir.

Bu başvuruda, altı ay kuralının ilgilinin nihai kararlardan gerçek anlamıyla haberdar olduğu tarihten itibaren başladığı ilke olarak kabul edilmektedir ki mevcut başvuruda Yargıtay kararları 4 Mart ve 6 Kasım 1997 tarihlerinde alınmış ve 12 Mart ve 26 Kasım'da alenen açıklanmıştır (Bkz. Papachelas-Yunanistan kararı no: 31423/96 ve Z.Y.-Türkiye kararı, no: 27532/95, 19 Haziran 2001).

Başvuru gecikmeli olarak 27 Ocak 1999 tarihinde yapılmıştır.

Başvuranın iddiaları böylesi bir kanıyı güçlendirmeye yetmemektedir. Başvuranın avukatının 6 Kasım 1997 tarihli Yargıtay kararını 28 Ağustos 1998 tarihinde elde edebildiği öne sürülse de Yargıtay'da yapılan duruşmalara katılan avukatın bu kararı daha önce almasının önünde hiçbir engel yoktu (Ali Şahmo kararı ile kararlaştırınız no: 37415/97).

AİHM, Hükümetin yapmış olduğu itirazı kabul etmekte ve başvurunun geç yapılmasınedeniyle AİHS'nin 35 §§ 1. ve 4. maddelerinin uygulanmasına istinaden reddetmektedir. Sonuç olarak AİHM'nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi yerinde olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Başvurunun kabuledilemez olduğuna karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA