kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MÜNEVVER CANBOLAT VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

ADİL YARGILANMA HAKKI
KAYITTAN DÜŞÜRÜLME

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
MÜNEVVER CANBOLAT VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no:72747/01)

KARAR ÇEVİRİSİ
22 Mart 2007

OLAYLAR

1931 doğumlu Münevver Canbolat, 1950 doğumlu Fatma Üvey, 1951 doğumlu Nesrin Saraçoğlu, 1953 doğumlu Sebahat Günaştı, 1962 doğumlu Nilgün Kurtuluş ve 1958 doğumlu Ali İhsan Canbolat isimli başvuranlar Türk vatandaşı olup Mersin'de ikamet etmektedirler. Başvuranlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Ankara Barosu avukatlarından A. Akıllıoğlu tarafından temsil edilmektedir.

Tarafların sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

4 Aralık 1995 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus'ta bulunan başvuranlara ait taşınmazları otoyol inşaatı için kamulaştırmıştır.

Bir bilirkişi kurulu taşınmazların değerini saptamış ve 10 Aralık 1997 tarihinde başvuranlara kamulaştırma bedelleri ödenmiştir.

Ödenen miktarda anlaşmazlık çıkması üzerine başvuranlar, kamulaştırma bedelinin arttırılması talebiyle Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuşlardır.

Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Şubat 1998 tarihli bir kararla 10 Aralık 1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gecikme faizi ile birlikte başvuranlara, 80.000.000.000 Türk Lirası tutarında ek kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay, 8 Haziran 1998 tarihli bir kararla Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi kararınıbozmuş ve davayı ilk derece mahkemesine geri göndermiştir.

Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi, 16 Temmuz 1998 tarihli bir kararla 10 Aralık 1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gecikme faizi ile birlikte başvuranlara 71.998.271.000 Türk Lirası tutarında ek kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar vermiştir.

Bu karar 2 Kasım 1998 tarihli Yargıtay kararı ile onanmıştır.

İdare, 31 Aralık 1997 tarihine kadar %30 oranında ve sonraki dönem için %50 oranında gecikme faizi ile birlikte toplamda 157.446.659.000 Türk Lirası tutarındaki ek kamulaştırma bedelini 4 Mayıs 2000 tarihinde başvuranlara ödemiştir.

ŞİKAYETLER

1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesine atıfta bulunan başvuranlar, İdare'nin ek kamulaştırma bedelini kendilerine geç ödemesinden dolayı mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia etmekte ve Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle ek kamulaştırma bedelinin değer kaybettiğinden şikayetçi olmaktadır.

Başvuranlar ayrıca İdare'nin kamulaştırma kararı ile tazminatın ödendiği tarih arasında geçen sürenin, AİHS'nin 6. maddesinde belirtilen makul süre ilkesini ihlal ettiğini ileri sürmektedirler.

HUKUK AÇISINDAN

AİHM, 18 Aralık 2006 tarihinde, Hükümet'ten izleyen beyanı almıştır:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen yukarıda adıgeçen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş ve Ali İhsan Canbolat'a karşılıksız olarak 50.408 Euro (elli bin dört yüz sekiz Euro) tutarında ödeme yapmayı önerdiğini beyan ederim.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, ödeme günündeki kur üzerinden Y.T.L.'ye çevrilecek ve uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğedilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığıtakdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir."

AİHM, 8 Kasım 2006 tarihinde başvuranların avukatı tarafından imzalanmış olan izleyen beyanı almıştır:

"Ben Tekin Akıllıoğlu, başvuranların avukatı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen yukarıda adıgeçen başvuru kaynaklı davanın dostane çözüme kavuşturulması amacıylaTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş ve Ali İhsan Canbolat'a karşılıksız olarak 50.408 Euro (elli bin dört yüz sekiz Euro) tutarında ödeme yapmayı taahhüt ettiğini not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, ödeme günündeki kur üzerinden Y.T.L.'ye çevrilecek ve uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS'nin 37 § 1. maddesine uygun olarak AİHM'nin verdiği kararın tebliğedilmesini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığıtakdirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Yapılan öneriyi kabul ediyor ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerimden vazgeçiyorum. Davanın nihai çözüme kavuşturulduğunu beyan ederim."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin 37 § 1 maddesi). O halde, AİHS'nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM, oybirliğiyle,

Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA