kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ÇARDAKÇI VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
ÇARDAKÇI VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 39224/98)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)
23 Ocak 2007

İşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabii tutulabilir.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve (39224/98) başvuru no'lu davanın nedeni bu ülke vatandaşları Nafiye Çardakçı, Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı ve Harun Çardakçı'nın (başvuranlar) 2 Ekim 1997 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eski 25. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Diyarbakır Barosu avukatlarından T. Elçi tarafından temsil edilmektedir.

OLAYLAR

Başvuranlar sırasıyla 1950, 1974, 1977 ve 1978 doğumlu olup Hakkâri'de ikamet etmektedir.

Başvuranların eşi ve babası Sabri Çardakçı 8 Eylül 1993 tarihinde ölmüştür. Ölüm olayına dair koşullar taraflar arasında ihtilafa yol açmıştır.

8 Eylül 1993 tarihinde düzenlenen tutanağa göre PKK militanları Başbulak köyüne roket atarlı saldırı düzenlemiş, roket Sabri Çardakçı'nın evinin çatısına isabet etmiş ve adı geçenin evinin yakınında silahlı saldırı olmuştur.

Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 11 Mart 1994 tarihinde Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı lehine ratione materia bakımından yetkisizlik kararıvermiştir.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı 25 Mayıs 1997 tarihinde ratione loci bakımından yetkisizlik kararı alarak dava dosyasını Van Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne göndermiştir.

Tarafların yazılı görüşlerine göre, süreç Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nda halen soruşturma aşamasındadır.

HUKUKA DAİR

AİHM, 19 Ekim 2006 tarihinde Hükümetin beyanını almıştır:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuranlar Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı ve Harun Çardakçı'ya karşılıksız olarak 20.000 (yirmi bin) Euro tutarında ödeme yapmayı önermektedir.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup yansıtılabilecek tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 39. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.TL.'ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen üç aylık süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu ödeme davanın nihai halini oluşturacaktır."

HUKUKA DAİR

AİHM, 22 Eylül 2006 tarihinde başvuranlar tarafından imzalanan beyanı almıştır:

"Bizler Nafiye Çardakçı, Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı ve Harun Çardakçı olarak Türk Hükümeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak amacıyla karşılıksız olarak 20.000 (yirmi bin) Euro tutarında ödeme yapmayıteklif ettiğini not etmekteyiz.

Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup yansıtılabilecek tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 39. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.TL.'ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.

Yapılan öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerimizden vazgeçmekteyiz. Davanın nihai hale geldiğini beyan ederiz."

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın (AİHS'nin 39. maddesi) Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fine ve İçtüzüğün 62 § 3. maddesi).

Bu nedenle davanın kayıttan düşürülmesi gerekmektedir.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

1- Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiş;

2- Tarafların davanın Büyük Dairede tekrar görüşülmesini talep etmeyeceklerine ilişkin taahhütlerini dikkate almıştır.

İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM'nin iç tüzüğünün 77 §§ 2. ve 3. maddelerine uygun olarak 23 Ocak 2007 tarihinde yazıyla bildirilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA