kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
TAMER / TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ

İçtihat Metni

TAMER / TÜRKİYE

Başvuru No: 28002/95

Karar Tarihi: 9 Ocak 2003

OLAYLAR

Başvuru sahibi 1945 yılında İstanbul'da doğmuştur. 22 Aralık 1980 tarihli bir ithamda, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı başvuru sahibini Ceza Kanununun 240. Maddesine göre görevini suiistimal ederek kaçakçılara yardım ve yataklık etmekle suçlamıştır. 23 Şubat 1982'de Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi başvuru sahibini görevini suiistimalden suçlu bulmuş ve bir yıl sekiz ay ağır hapis cezasına mahkum etmiştir. Başvuru sahibi temyize gitmiş ve 30 Haziran 1982'de Yargıtay kararı bozmuştur. Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi daha sonra başvuru sahibinin davasının 13 sanık aleyhine başlatılan iştirak halinde kaçakçılık davasıyla birleştirmiştir. 12 Aralık 1990'da Asliye Ceza Mahkemesi Başvuru sahibini ve diğer sanıkları iştirak halinde kaçakçılıktan suçlu bulmuş ve başvuru sahibini bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum etmiştir. 15 Nisan 1992'de Yargıtay Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin kararını onaylamıştır. 23 Eylül 1992'de Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcılığı başvuru sahibinin, 15 Nisan 1992 tarihli Yargıtay'ın kararını düzeltme başvurusunu reddetmiştir. 5 Kasım 1992'de Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi başvuru sahibinin davanın yeniden açılması ve yeni bir soruşturmanın başlaması talebini kabul etmiştir. 16 Eylül 1993'de Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi başvuru sahibini, 12 Aralık 1990 tarihindeki önceki kararını teyit ederek mahkum etmiştir. Başvuru sahibi temyize başvurmuş ve 5 Ekim 1994'de Yargıtay, Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin 16 Eylül 1993 tarihli kararını onamıştır. 7 Aralık 1994'de Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcılığı başvuru sahibinin karar düzeltme talebini reddetmiştir. 15 Şubat 1995 Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi başvuru sahibinin davanın tekrar açılması yönündeki ikinci talebini reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi 30 Mart 1995'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur.

KARAR

8 Ekim 2002 tarihinde Türk Hükümeti, 28002/95 numaralı başvurunun dostane çözümle sonuçlandırılması amacıyla başvuru sahibi Tuna Tamer'e, uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar ve mahkeme masrafları karşılamak üzere 10.000 Euro ödemeyi teklif eden ve davayı Büyük Daireye taşımayacağını taahhüt eden bildiriyi Mahkemeye sunmuştur. Başvuru sahibi Hükümetin bu önerisini kabul ettiğini ve bu konu ile ilgili Türkiye aleyhine herhangi bir iddiada bulunmayacaklarını ve konuyu Büyük Daireye götürmeyeceklerini bildirmesi üzerine, Mahkeme tarafların kendi aralarında anlaşmaları (Sözleşmenin 39. Maddesi) sebebiyle 9 Ocak 2003 tarihinde davanın kayıttan düşürülmesine oybirliği ile karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA