kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
LİNARD / FRANSA

İlgili Kavramlar

ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ

İçtihat Metni

LİNARD / FRANSA

Başvuru No: 42588/98

Karar Tarihi: 25 Haziran 2002

OLAYLAR

Davanın temelinde, Fransa Cumhuriyeti aleyhine verilen 42588/98 sayılı başvuru dilekçesi bulunmaktadır. Anılan ülke vatandaşı Bay Jean Philippe Linard (başvuru sahibi) isimli şahıs, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin eski 25. Maddesi gereğince, 3 Haziran 1998 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na başvurmuştur.

Başvuru sahibi 1963 doğumludur ve Merignac'da ikamet etmektedir. Başvuru sahibi askerlik hizmetini yerine getirdiği sırada ciddi bir kaza geçirmiştir. 20 Mayıs 1987 günü, uğradığı zararın tazmini amacıyla 795.000 Fransız Frangı tazminat ödenmesi karşılığında bir feragat anlaşması imzalamıştır.

13 Nisan 1990 tarihinde başvuru sahibi, Versaille ve Bordeau İdari Mahkemelerine, Devletin kendisinin fiziki durumuna uygun bir araç satın almasına mahkum edilmesi gayesiyle müracaatta bulunmuştur. Duruşma Bordeaux Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştır. Başvuru sahibi 22 Mart 1991 günü Versaille İdari Mahkemesi nezdinde başvurduğu davadan ise vazgeçmiştir.

5 Şubat 1991 tarihli yargılamada, Bordeaux İdari Mahkemesi dosyayı, davaya bakacak yetkili adli merciin belirlenmesi amacıyla Danıştay'ın uyuşmazlık bölüm başkanlığına göndermiştir. 19 Haziran 1991 tarihli kararıyla Danıştay, Versaille İdari Mahkemesini davaya bakmak ile görevlendirmiştir.

Hükümete göre, dosya mahkeme kalemine ulaştığında, 10 Nisan 1990 tarihli ikinci bir dosya ile bir tutulduğu gerekçesiyle arşive kaldırılmıştır. Başvuru sahibinin mektubuna istinaden, araştırmalar başlatılmış ve talep 14 Eylül 1998 tarihinde kayda alınmıştır.

17 Aralık 1998 günü, Versaille İdare Mahkemesi müracaat sahibinin talebini reddetmiş ve "feragat sözleşmesinin şahsa bir otomobilin temin edilmesini kapsamadığını" ortaya koymuştur.

Kasım 2001 tarihi itibariyle dava Paris İstinaf Mahkemesi nezdinde görülmeye başlanmıştır.

KARAR

Başvuru sahibi, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna sunduğu 3 Haziran 1998 gün ve 42588/98 sayılı dilekçesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1. Maddesi uyarınca davanın makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme tarafların değerlendirmelerini inceledikten sonra başvurunun kabul edilebilirliğini açıklamıştır.

19 Aralık 2001 tarihinde, Mahkeme taraflara dostane çözüm önerisinde bulunmuştur. Bu öneri çerçevesinde, Hükümet, 5 Nisan 2002 günü Mahkemeye yazılı beyanını iletmiş ve bu beyanında, başvuru sahibine 33.000 Fransız Frangı ödemeyi vaat etmiştir.

Başvuru sahibinin ise 22 Nisan 2002 tarihinde Mahkemeye sunduğu açıklamasında, hükümetin kendisine sunduğu öneriyi kabul ettiğini belirtmiştir.

Bunun üzerine, Mahkeme davanın dostane çözüm çerçevesinde 25 Haziran 2002 tarihi itibariyle sonuçlandığını belirtmiştir.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA