kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 227 1988 1144 14/02/1990
 
BELEDİYECE BELİRLENEN BEDEL ÜZERGİNDEN SATIN ALINAN MEZAR YERLERİNİN
BOŞALTILARAK 3.ŞAHISLARA SATIŞININ YAPILMASINDA TÜZÜK KURALLARINA U-
YARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; davacıların eşi ve annelerinin 8.9.1969 günü gömüldüğü
Küçükyalı mezarlığının K-17 parsel sayılı mezar yerinde bu günden baş-
lıyarak beş yıllık süre içinde etrafı çevrilerek mezar yaptırılmadığı
için bu mezarın, üçüncü şahsa satışının yapılmasına ilişkin işlemi;
Belediye Mezarlıklar Tüzüğünün 20.maddesinde, belediyece belirlenen
bedel üzerinden satın alınan mezar yerlerinin 2.sınıf, bedelsiz gömü
yapılan mezarların ise 3.sınıf olduğu belirtilmekte ve aynı Tüzüğün
22.maddesinde de üçüncü sınıf mezarların cenazeningömülmesinden 5 yıl-
dan fazla süreden az olmamak üzere belediyelerin belirleyeceği sürenin
geçmesinden sonra boşaltılarak yeniden başka kişinin gömülmesine ola-
nak sağlayabileceği kuralının yer aldığı, K-17 sayılı mezarın 8.12.969
günü satın alınarak bu yere davacıların eş ve anneleri olan ..."ın gö-
müldüğü, bu nedenle ikinci sınıf olan bu mezar yerinin boşaltılarak 3.
şahsa satışının yapılmasında anılan Tüzüğün kurallarına uyarlık bulun-
madığı gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulması is-
teminden ibarettir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bozulmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya
uygun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:80)

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA