kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 2730 1982 3484 13/06/1984
 
MEMURİYET SIRASINDA BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİMİN, GÖREV YAPILAN SINIF İLE
İLGİLİ OLMA KOŞULU ARANMAKSIZIN BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİMİN GİRİŞ DERECE
VE KADEMESİNE BAŞARILI HİZMET SÜRESİNİN İLAVE EDİLECEĞİ HK.<
Dava, teknik hizmetler sınıfında görev yapmakta iken üç yıllık Eğitim
Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünü bitiren davacıya 657 sayılı Kanu-
nun 36.maddesinin 12/d bendi hükmünün uygulanmaması işleminin iptali
istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/12-d maddesinde "Memuriyette
iken veya memuriyetten ayrılarak (87.maddeye tabi kurumlarda çalışan-
lar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara ver-
meden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkla-
rı derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle bitirdikleri üst öğrenimin gi-
riş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sü-
relerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyle
ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler"
denilmektedir.
Madde metninde de anlaşılacağı üzere, memuriyet sırasında bitirilen
üst öğrenimin, memuriyette bulunduğu sınıf ile ilgili olma koşulu aran
maksızın bitirilen üst öğrenimin giriş derece ve kademesine başarılı
hizmet süresinin ilave edilmesi öngörülmüş bulunmaktadır.
Bu durumda üst öğreniminin çalışmakta olduğu teknik hizmetler sınıfı
ile ilgisi olmadığı nedeniyle davacının anılan hükümden yararlandırıl-
mamasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.(MS/ZK)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA