kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1988 32 1988 32 30/05/1988
 
5442 SAYILI KANUNUNUN KÖY KURULMASI, YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BİR KÖYÜN
BAŞKA İL, İLÇE VEYA BUCAĞA BAĞLANMASI GİBİ HÜKÜMLERİ İÇEREN 2/C-Ç.MAD-
DESİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN SEKİZİNCİ DAİRECE KARARA
BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava konusu uyuşmazlık; Ceğet, Çamköyü, Gebeli ve Çiftlik köylerinin
idari bağlılıklarının Reşadiye İlçesi Merkez Bucağından çözülerek Al-
mus İlçesi Merkez bucağına bağlanmalarına dair müşterek kararnamenin
iptali istemine ilişkindir, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 32.maddesi-
nin a fıkrasında; köyleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına iliş-
kin davaların çözümlenmesinin Sekizinci Dairenin görevleri arasında
olduğu hükme bağlanmıştır.
442 sayılı Köy Kanununda köy kurulması ve idari bağlılıkların değişti-
rilmeleri konularındaki boşluk merkezi idarenin taşra birimlerinin yö-
netimine ilişkin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2/c-ç maddesiyle dol
durulmuştur. Anılan madde hükmünün il, ilçe ve bucak yönetimi ile bir
ilişkisi bulunmamakta, uygulaması münhasıran köy idarelerini ilgilen-
dirmektedir. Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun, köy kurulma
sı, yerinin değiştirilmesi, bir köyün başka il, ilçe veya bucağa bağ-
lanması gibi hükümleri kapsayan 2/c-ç maddesinin uygulanmasından doğan
uyuşmazlığın 2575 sayılı Danıştay Kanununun 32.maddesinin a fıkrası
uyarınca Sekizinci Dairece karara bağlanması gerektiğinden dosyanın bu
daireye gönderilmesine karar verildi.
AZLIK OYU:
Reşadiye ilçesine bağlı olan davacı köylerin idari bağlılıklarının bu
ilçeden çözülerek Almus ilçesine bağlamalarına ilişkin uyuşmazlık 5442
sayılı İl İdaresi Kanununun uygulanmasından doğmuş olup, köyleri ilgi-
lendiren mevzuatla ilgili bulunmadığı cihetle 2575 sayılı Kanunun 34.
maddesinin (b) fıkrası uyarınca davanın Onuncu Dairece karara bağlanma
sı gerektiği oyu ile çoğunluk kararına karşıyız.
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA