kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 3746 1982 7787 26/12/1984
 
BAŞKALARINA AİT ARABALARIN GEÇİCİ SÜRELERLE PARK EDİLMESİNİ SAĞLAYAN
KİŞİYE İŞGALİYE RESMİN SALINMASINDA YASAYA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava; İskender paşa mahallesinde Sofullar Sokağı ile Ahmediye Caddesi-
nin kesiştiği yerde 672 m.karelik amme mülkünün oto koymak suretiyle
işgal edilmesi nedeniyle salınan işgaliye resmini tastik eden İtiraz
Komisyonu kararının bozulması istemiyle açılmış bulunmaktadır. 5237
sayılı Kanunun 28.maddesinin (B) fıkrasında yol, meydan, pazar, iske-
le, köprü ve nehirler gibi umuma ait yerlerden bir kısmının gelip geç-
me ihtiyacını tazyik etmiyecek surette ve geçici olarak herhangi bir
ameliye için işgal eden ve kullananlardan işgale izin verilmesine kar-
şılık olarak Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre işgal
resmi alınacağını açıklanmıştır. Madde metninden de anlaşılacağı gibi
resmin yükümlüsü işgal eden kişi olup işgal içinde belediyeden izin a-
lınmış olması gerekmektedir.
Olayda, Amme ye ait yerin muhtelif kişiler tarafından kısa sürelerle
arabalarını koymak suretiyle işgal etmeleri nedeniyle o yerin işleti-
cisi olarak görülen şahsa İşgaliye Resmi salınmıştır. Arabaların her-
hangi bir yere park edilmesi madde de amaçlanan işgal olayını oluştur-
madığı gibi yükümlüsü de belediyeden izin alarak yol, meydan, pazar,
iskele, köprü, nehir gibi umuma ait yerlerin bir kısmını işgal eden
kişi olacağından her hangi bir izne dayanmaksızın başkalarına ait ara-
baların geçici sürelerle park edilmesini sağlayan kişiye İşgaliye Res-
mi salınmasıda yukarıda anılan 28.madde hükmüne uyarlık bulunmamakta-
dır.
Bu nedenlerle İşgaliye Resmini tastik eden İtiraz Komisyonu kararının
bozulmasına, tarhiyatın resen terkinine karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:58-59)


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA