kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 748 1980 1017 22/02/1983
 
MERA OLAN ANCAK 1968 YILINDA YAPILAN TAPULAMA TESBİTİ SIRASINDA TAPU-
LAMA MAHKEMESİ KARARI İLE TAPUYA ARSA OLARAK TESCİL EDİLEN PARSELİN
İFRAZINDAN OLUŞAN VE ÖZEL ŞAHSA İNTİKAL EDEN PARSEL ÜZERİNE YAPILAN
SOĞUKHAVA DEPOSUNUN MERA ÜZERİNDE YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE İL İDARE KU-
RULUNCA YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, soğukhava deposunun köy tüzel kişiliğine mera olarak tahsis edi-
len 566 sayılı parselde yapılmış olması ve yine mera olan 413 sayılı
parsele tecavüzlü bulunması nedeniyle yıktırılmasına ilişkin il idare
kurulu kararının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali
istemiyle açılmıştır.
Olayda, 4753 ve 5618 sayılı yasa kuralları uyarınca köy tüzel kişili-
ğine mera olarak tahsis edilen arazilerin, 1968 yılında yapılan tapula
ma sırasında Tapulama Mahkemesinin kesinleşen kararıyla ve 547 parsel
sayısıyla tapuya arsa olarak tescil edildiği, 12.9.1977 günlü il idare
kurulu kararıyla da 547 sayılı parselin ifrazına karar verildiği dava-
cının da 547 sayılı parselin ifrazı sonucu oluşan parsellerden biri
olan 566 sayılı parseli satın aldığı anlaşıldığından üzerinde yapılmış
olan soğukhava deposunun mera arazisinde yapıldığı öne sürülerek yıktı
rılmasına karar verilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan soğukhava deposunun 413 sayılı parsele tecavüzlü bölümünün
yıktırılmadan korunmasının mümkün olup olmadığı konusunda yeterli araş
tırma yapılmadığı kanısına varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu il idare kurulu kararının soğuk hava
deposunun 566 sayılı parsel üzerinde bulunan bölümünün yıktırılmasına
ilişkin kısmının iptaline, 413 sayılı parsele tecavüzlü bölümünün ise
yeniden inceleme yapılmak üzere iptaline karar verildi.

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA