kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1986 109 1985 554 11/03/1986
 
GÖREVİNDEN İSTİFA EDEREK AYRILDIĞI TARİHE KADAR ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ
OLARAK ĞALIŞAN DAVACININ ÖZEL DERSHANE AÇMA İSTEĞİNİN AHLAKEN SAKINCA-
LI OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDİNDE YASALARA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. <
Davacının özel dershane açmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin
işlemi, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7.maddesinde Özel
Öğretim Kurumu açacak kişilerde aranacak şartların gösterildiği, isti-
fa ederek ayrıldığı tarihe kadar öğretmen ve yönetici olarak çalışan
davacının özel dershane açmasında "ahlaken sakıncalı kişi olarak kabul
edilemiyeceği" gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının temyi
zen incelenerek bozulması isteğidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından, verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından;
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI: 64-65)


RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA