kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1986 1320 1986 492 28/05/1986
 
FUTBOL FEDERASYONUNUN, MAÇ SAATİNDE HAZIR BULUNMAYAN FUTBOL TAKIMINI,
UÇAK ARIZASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN GEÇİKMEYİ MÜCBİR SEBEP KABUL EDE-
REK HÜKMEN YENİK SAYMAYIP, SÖZ KONUSU FUTBOL MÜSABAKASINI, KÜME DÜŞME
VE ŞAMPIYON BELİRLEME MÜSABAKALARININ AYNI TARİHTE YAPILMASINI SAĞLA-
MAK AMACIYLA, AYNI GÜN İÇİNDE ERTELEMESİNDE İSABETSİZLİK OLMADIĞI HK.<
Davacı Klübün 1983-1984 futbol sezonunda 2.lig A grubunda yapılan maç-
ta maç saatinde sahada hazır bulunmayan kulüp hakkında hükmen yenik
sayılma ve mevcut puandan iki puan düşürülmesi yolunda işlem tesis e-
dilmesi yolunda davalı idareye yaptığı başvurusunun reddine ilişkin
işlemin iptali istemiyle açılan davayı; Futbol Federasyonunun yönetme-
lik hükümleri uyarınca belirlenmiş olan yetkisini, olayda, küme düşme
ve şampiyon belirleme müsabakalarının aynı gün yapılmasını temin etmek
amacıyla, ayrıca gecikmenin futbol takımının kusurundan değil, uçağın
arızalanması ve geri dönmesi gibi irade dışında bir sebepten kaynaklan
mış olduğunu da dikkate alarak ve mücbir sebep sayarak aynı gün içinde
ertelemek biçiminde kullanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçe
siyle reddeden İdare Mahkemesi kararının; Futbol Federasyonunun böyle
bir yetkisi bulunmadığı öne sürülerek temyizen incelenmesi ve bozulma-
sı istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan se-
beplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın o-
nanmasına karar verildi.
AYRIŞIK OY:
İlgili futbol takımının gerekli özeni göstermeyerek ve yeterli mazere-
tide bulunmadığı halde çok önceden belirlenmiş olan maç saatinde saha-
da hazır bulunmadığı dosyadaki belgelerle sabit olmakla, bu nedenle
hükmen yenik sayılması ve puanından iki puan düşürülmesi gerekirken
aksine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığından, temyiz
isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekeceği oyu ile
çoğunluğun kararına karşıyım.(MS/MÜ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA