kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1982 211 1982 167 08/11/1982
 
İMAR PLANINDA TİCARİ BÖLGE OLARAK AYRILAN SAHANIN, BELEDİYENİN GÖREV-
LERİNDEN OLMAYAN DÜKKAN YAPIMI İÇİN TAHSİSİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.(*)<
TCDD Genel Müdürlüğü dilekçesinde, duruşma isteminde bulunulmakta ise
de, duruşma, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17.maddesinde
düzenlenmiş bulunması itibariyle Danıştay Dava Dairelerinde uygulanan
bir yargılama usulü olduğu, Danıştay Kanununun idari işlerin görüşül-
mesine ilişkin hükümlerinde duruşma usulü öngörülmüş bulunmadığı cihet
le, bu konudaki istek gözönüne alınmaksızın işin esası incelendi. Mül-
kiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın 1434 m2 lik bölümünün,
imar planında ticari bölge olarak ayrılmasının Belediyeye burayı kamu-
laştırma ya da tahsis isteminde bulunma konusunda bir hak ve yetki
vermemesi, esasen Belediye Kanununda dükkan yapımı işinin belediyele-
rin görevi olduğu yolunda bir hükmün yer almamış bulunması karşısında,
anılan taşınmazın belediyeye daha gerekli olduğundan söz edilemeyeceği
cihetle, Belediyenin, taşınmazın 6830 sayılı İstimlak Kanunun 122 sa-
yılı Yasayla değiştirilen 30.maddesi uyarınca kendilerine verilmesi
yolundaki istemin reddine karar verildi.


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA