kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 253 1984 2313 23/01/1985
 
ALIM TARİHİNDEN İTİBAREN 4 YIL İÇİNDE SATILAN GAYRİMENKUL SATIŞINDAN
ELDE EDİLEN KAZANCIN TESPİTİ SIRASINDA, ALIŞ BEDELİ TAPUDA GÖSTERİLEN
DEĞER OLDUĞUNDAN EMLAK ALIM VERGİSİ SEBEBİYLE SAPTANAN RAYİÇ BEDELİN
ALIŞ BEDELİ OLARAK KABULÜ GEREKECEĞİ HK.<
Mükellefin 1976 senesinde 300.000 liraya satın aldığı gayrimenkulünü
1977 senesinde 1.000.000 liraya sattığının vergi inceleme raporuyla
tespit edilmesi sonucunda inceleme raporuyla önerilen matrahın Takdir
Komisyonunca takdir edilmemesi sonucu Takdir Komisyonu kararına karşı
vaki Vergi Dairesi Müdürlüğü itirazını, mükellefçe gayrimenkulün alış
bedelinin 300.000 lira olmayıp 550.000 lira olduğu ihbar edilerek İti-
raz Komisyonunca gayrimenkulün alış bedelinin 550.000 lira olarak tak-
dir edildiği ve 550.000 lira üzerinden emlak alım vergisi tarhiyatı ya
pıldığı, öte yandan Takdir Komisyonunca satış konusu gayrimenkulün ma-
liyet bedelinin 550.000 lira olarak nazara alınmak suretiyle gayrimen-
kul satışına ait 1977 yılı gelir vergisi matrahının 450.000 lira ola-
rak tayin ve takdirinin Komisyonlarınca da uygun bulunduğu gerekçesiy-
le reddeden İtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul-
masını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar veril-
di.


BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA