kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1989 744 1989 586 09/10/1989
 
SALİHLİ SAKİNE EVREN ANADOLU LİSESİNE KAYDINI YAPTIRAN DAVACININ, DAHA
SONRA BİRİNCİ SEÇENEĞİ OLAN MANİSA FATİH ANADOLU LİSESİNİN KONTENJANIN
ARTTIRILMASI İLE BU OKULA KAYIT YAPTIRABİLECEK DURUMA GELDİĞİNDEN, BU
YOLDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI, ADIGEÇEN Lİ-
SEDE KONTENJAN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇI-
LAN DAVANIN İSE REDDİ GEREKECEĞİ HK.<
Dava, Anadolu Lisesi sınavları sonunda ikinci tercihi olan Salihli Se-
kine Evren Anadolu Lisesine kaydını yaptıran davacının daha sonra bi-
rinci seçeneği olan Manisa Fatih Anadolu Lisesinin kontenjanının artı-
rılması nedeniyle bu okula kaydının yapılması yolundaki başvurunun
reddine ilişkin işlemin ve Milli Eğitim Bakanlığının kontenjan artırı-
mı ile ilgili genelgelerinin iptali istemiyle açılmıştır.
Dosya içeriğinden, davacının ilk aşamada Manisa Fatih Anadolu Lisesine
kayıt yaptırabilmek için gereken puanı tutturamamakla birlikte, bakan-
lıkça anılan okulun kontenjanının arttırılması ile kayıt yaptırabile-
cek duruma geldiği anlaşıldığından, bu konudaki başvurunun reddedilme-
sinde hak ve adalete uygunluk bulunmamaktadır.
İptali istenilen genelgelere gelince; Milli Eğitim Bakanlığınca yayın-
lanan dava konusu genelgelerde, hak kazanan öğrencilerin kayıtlarının,
okul müdürlüklerine gönderilecek listeler ve öğrencilere gönderilecek
puan kartları esas alınarak yapılacağı bildirilmekte olup, ilgili okul
larca öğrenci kaydının ne şekilde yapılacağını belirten bu genelgeler-
de yasalara aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının Manisa Fatih Anadolu Lisesine kaydının
yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin işlemin iptaline, dava-
nın genelgelerin iptaline ilişkin kısmının reddine karar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79)

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA