kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 1635 1983 4426 07/05/1984
 
BİLİRKİŞİNİN TESPİT ETTİĞİ RAYİÇ DEĞER İLE BEYAN EDİLEN DEĞER ARASINDA
%50 Yİ AŞAN BİR FARK BULUNMADIĞINDAN SALINAN VERASET VE İNTİKAL VERGİ-
Sİ SEBEBİYLE CEZA KESİLEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Mükellef adına 1979 yılı için salınan veraset ve intikal
vergisi ve kesilen kusur cezasını; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
297.maddesi uyarınca yerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu
tüm taşınmaz malların toplam rayiç değerlerinin 593.041 lira olarak
tesbit edildiği, bu değerin komisyonlarınca da uygun görüldüğü, öte
yandan 7338 sayılı Kanunun 1318 sayılı Kanunun 91.maddesiyle değişik
10.maddesine göre intikal eden mallardan dolayı verilen beyannamede
beyan edilen değerle Komisyonca saptanan değer arasında %50'yi aşan
bir fark doğmadığından yükünlü adına ceza kesilmesinde kanuna uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle ve vergi aslını tadilen tasdik, cezayı da ter
kin etmek suretiyle değişiklikle onayan İtiraz Komisyonu kararının; bo
zulması isteğinden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar verildi.
BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA