kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 1666 1992 2718 22/04/1993
 
İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÇATI ARASINA BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILAMIYACAĞIN-
DAN, MAHKEMECE MAHALLİNDE YAPTIRILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SO-
NUCU DÜZENLENEN RAPORA GÖRE YIKMA İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİN-
DE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, yapının arka kısmında 0,50 m. ön tarafta açık terasa yapılan
ilave ve çatıda aydınlık için açılan 6 adet pencerenin yıktırılmasına
ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi so-
nucu düzenlenen rapordan çatı pencereleri, ahşap çardak ve arka taraf-
taki kapalı çıkmanın tamirat kapsamında kaldığı ve ruhsat gerektirme-
diğinin anlaşıldığı, bu durumda yıktırılmasına ilişkin kararda mevzu-
ata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ka-
rar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
İstanbul İmar Yönetmeliğinin 7.11 maddesinde, çatı aralarına bağımsız
bölüm yapılamayacağının belirtildiği, dava konusu olayda ise havalan-
dırma için pencere olduğu halde, 6 adet pencere açılmasının çatı ara-
sının kullanıma yönelik olarak düzenlendiğini gösterdiği, ayrıca bina-
nın arka kısmına yapılan 0,5 m.lik çıkmanın ise, ruhsat almayı gerek-
tirdiği açık olup aksi yöndeki bilirkişi raporuna dayalı mahkeme kara-
rında hukuki isabet görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İstanbul 3.İdare Mahkemesinin
26.3.1992 günlü, 1992/281 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA