kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 6808 1978 6882 17/10/1983
 
TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN SAYIŞTAY VİZESİNDEN GEÇMEMESİ NEDENİY-
LE DAVACIYA 45 SAATLİK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞININ TAZMİNAT OLARAK ÖDENME
YECEĞİ HK.<
Davacı, Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde sözleşmeli olarak
okuttuğu 45 saatlik ders ücreti karşılığının tazmini istemi ile dava
açmış bulunmaktadır.
Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 10.maddenin a fıkrasında "işbu
sözleşme Sayıştay'ın vizesinden geçmek kaydı ile ve Sayıştay vizesin-
den geçerli olarak yürürlüğe girer ve ayrıca bir ihbara hacet kalmaksı
zın mali yıl sonu 29.2.1976 tarihinde kendiliğinden sona erer" hükmü
yer almıştır.
Bu madde hükmüne göre Sayıştay'ın vizesinden geçmemiş bir sözleşmenin
hüküm ifade etmeyeceği bu nedenle de vize tarihine kadar geçen süre i-
çinde verilmiş bulunan dersler için söz konusu sözleşmeye dayanılarak
ücret talep edilemeyeceği aşikardır.
Davacı herne kadar sözleşmenin 20.10.1975 tarihinde akdedildiğini bu
tarih itibarıyla okuttuğu 45 saatlik ders ücreti karşılığının tarafı-
na ödenmesi gerektiğini iddia ediyor ise de, sözleşmenin bu hükmü kar-
şısında 20.10.1975 tarihinden sözleşmenin vizeden geçtiği 5.1.1976 ta-
rihine kadar herhangi bir ücret ödenmesine imkan bulunmadığından dava-
nın bu kısmının reddine,
Öte yandan davacının sözleşmenin sayıştay vizesinden geçtiği 5.1.1976
tarihinden sona erdiği 29.2.1976 tarihine kadar geçen süre içinde okut
tuğu dersler için tazminat istemine gelince, 5.1.1976 tarihinde Sayış-
tay'ca vize edilen sözleşme artık yürürlük kazandığına göre, sözleşme-
de belirtilen tutar üzerinden hesaplanacak ders ücreti karşılığının da
vacıya tazminat olarak ödenmesine karar verildi.


RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA