kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 1048 1984 4443 27/03/1985
 
İHRAÇ EDİLEN MALLAR KARŞILIĞI VERİLEN VERGİ İADESİ, EK GELİR NİTELİĞİN
DE OLDUĞUNDAN TİCARİ KAZANÇ SAYILARAK GELİR VERGİSİNE TABİ TUTULMASI
GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, mükelleflerin ihtirazi kayıtla verdiği 1979 takvim yılı be
yannamesi üzerinden adına salınan gelir ve mali denge vergisini; Dev-
letçe verilen vergi iadesinin vergi, resim ve harç niteliğinde olmadı-
ğı, yurt dışına ihraç edilen mamullerin ihracını teşvik etmek gayesi
ile verildiği ve ek gelir olduğu, vergi iadelerinin gelir vergisine ta
bi olmadığına dair kanunda özel bir hükümde bulunmadığı, öte yandan
vergi iadelerinin ihraç edilen mallar karşılığı verilen ek gelir oldu-
ğu ve ticari kazançla birlikte mütalaa edilmesi ve kazanç niteliğinde
sayılarak gelir vergisine tabi tutulmasının yerinde olduğu gerekçesiy-
le aynen tasdik eden İtiraz Komisyonu kararının; bozulması isteminden
ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar verildi.
BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA