kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4707 1980 11057 27/12/1984
 
YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SIRADA HASTALANARAK RAPOR ALAN VE MEMURİYET STA
TÜSÜ İLE HUKUKİ İLİŞKİSİ SÜREN DAVACIYA,ÖDENMEYEN AYLIKLARININ TAZMİ-
NAT ALARAK ÖDENECEĞİ VE ÖDENMEMESİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN İPTALİ GEREKECEĞİ
HK.<
Davacı, raporlu olduğu 5.2.1980-1.8.1980 tarihleri arasında ödenmeyen
aylık ve diğer parasal haklarının ödenmesi gerekirken ödenmemesi yo-
lundaki işlemin iptalini ve maaşlarının ödenmesini istemektedir.
Davacının ücretsiz izinli olarak yurt dışında bulunduğu sürede hasta-
lanması sonucu 5.2.1980-1.8.1980 tarihleri arasında rapor aldığı, yur-
da dönerek göreve başladıktan sonra bu süreye ait aylıklarının ödenme-
diği dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Davacının yukarıda belirtilen sürelerde memuriyeti ile hukuki ilgi ve
irtibatı devam ettiği cihetle 657 sayılı yasa hükümleri uyarınca aylı-
ğının ödenmemesinin hukuki dayanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline ve ödenmeyen aylık
ve diğer parasal haklarının hesaplanarak kendisine ödenmesine karar
verildi.


(RD/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA