kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 649 1987 669 23/02/1988
 
MAĞAZADA PAKETLEME İÇİN KULLANILAN NAYLON POŞET ÇANTALAR ÜZERİNDE YA-
ZILI VE İŞLETMEYİ TANITICI İŞARETLERİN REKLAM VERGİSİ KAPSAMINA GİRME-
DİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Mağazasından paketleme için kullandığı naylon poşet çanta-
lar üzerinde işletmenin ünvan, adres ve telefon numarasının bulunduğu
ve bunların etkin reklam aracı olduğu gerekçesiyle yükümlü adına 1985
yılı dönemi için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16.madde-
leri uyarınca kusur cezalı olarak tarh olunan İlan ve Reklam Vergisi-
nin kaldırılması dileği ile açılan davayı; 2464 sayılı Belediye Gelir-
leri Kanununun 15.maddesinin 5 numaralı bendinde, ilan ve reklam ama-
cıyla dağıtılan broşür, kataloğ, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve-
ya benzerlerinin her birinden 1 ila 25 lira İlan ve Reklam Vergisi alı
nacağının hükme bağlandığı, aynı Kanunun 14/4.maddesi ile işletmelerin
iştigal veya imal konusu maddelerin ambalajları üzerinde bulunan ve
kendi işlerine ait İlan ve Reklamları ile ambalaj muhtevasından pros-
pektüs ve tarifnamelerin ilan ve reklam vergisinden muaf tutulduğu,
olayda yükümlünün sahibi bulunduğu mağazasında paketleme için kullan-
dığı naylon çantaların (poşetler) üzerinde bulunan İlan ve Reklamların
14.maddenin 4.fıkrası uyarınca İlan ve Reklam Vergisinde muaf olduğu
gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden
ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA